Zestawy pchane dla RZGW w Szczecinie

sty 18, 2013 | Szczecin

centromost Firma Centromost  jest w trakcie realizacji zlecenia na budowę 3 zestawów pchacz + barka dla RZGW w Szczecinie. Termin zakończenia prac i przekazanie kontrachentowi pzrewidywany jest na koniec września 2013r.

Typ statku i ogólna charakterystyka:

Statek pełni służbę publiczną w ramach zadań wykonywanych przez urząd państwowy. Statek jest przeznaczony do wykonywania objazdów inspekcyjno-kontrolnych pomiarowych torów wodnych oraz do podejmowania pracy na szlaku żeglownym w pojedynkę lub w zestawie z barką pchaną. Statek w komplecie z barką stanowi zestaw pchany.

Statek ma za zadanie wykonywać pomiary i zbierać dane pomiarowe a także będzie wykorzystywany dla celów pracy operacyjnej. Statek jest wyposażony w nowoczesne specjalistyczne urządzenia hydrograficzne do zbierania i obróbki danych pomiarowych.
Wyposażenie nawigacyjne umożliwia całodobową pracę.

Jest to statek dwuśrubowy płaskodenny z pokładówką i sterówką w rejonie środkowo dziobowym. W części rufowej zaaranżowano pokład roboczy z dostępem do pomieszczenia siłowni. Dwa układy napędowe z dwoma śrubami i dwa sprzężone stery zapewniają dużą manewrowość.

Sterówka jest podnoszona i opuszczana przy pomocy mechanizmu napędzanego hydraulicznie.

Pokładówka usytuowana bezpośrednio za sterówką zawiera stanowisko operatora urządzeń pomiarowych oraz stanowisko socjalne i stanowisko bytowe dla załogi oraz dla pracowników technicznych i biurowych.

Pomieszczenie sanitarne jest usytuowane bezpośrednio za pokładówką częściowo wpuszczone w kadłub z wejściem z pokładu.

Maksymalna wysokość podstawową konstrukcji stałej wynosi 4,4m nad płaszczyzną podstawową.

Wszystkie elementy wystające ponad tą wysokość są odkładane. Maszt radarowy jest odkładany hydraulicznie. Mechanizm napędowy jest sterowany ze sterówki. Pokład roboczy jest gładki z wpuszczonymi w pokład, otwieranymi pokrywami nad siłownią. Rejon dziobu jest odpowiednio zaaranżowany i wyposażony dla potrzeb sprzęgania statku z barką.

Wyposażenie ratunkowe jest odpowiednie dla 12 osób. Kadłub ma odpowiednie wzmocnienia lodowe dla pracy na szlaku żeglownym w warunkach wykształcania się pierwszych zjawisk lodowych w postaci śryżu oraz pozwalające na pozostawanie w lodzie na okres zimy, bez konieczności wyciągania statku na nabrzeże.

Kadłub jest konstrukcji stalowej natomiast pokładówka i sterówka jest wykonana ze stopów aluminium.