Zerwane negocjacje w sprawie planu zarządzania dorszem, śledziem i szprotem na Bałtyku.

cze 25, 2015 | Polskie nowości

1parlamenteuropejski

W środę 24 czerwca odbyło się trzecie trójstronne spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Prezydencji Łotewskiej przy Radzie Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia ram dla wielogatunkowego planu zarządzania stadami dorsza, śledzia i szprota na Bałtyku.

Sprawozdawcą w tym zakresie i jednocześnie głównym negocjatorem w imieniu Parlamentu Europejskiego jest europoseł Jarosław Wałęsa. Jest to pierwszy tego typu plan, w ramach nowej polityki rybołówstwa UE, który ma zapewnić zrównoważoną eksploatację stad oraz stabilność wielkości uprawnień do połowów.

Pomimo ambicji Parlamentu, aby podczas dzisiejszego spotkania, zaangażować się w merytoryczną dyskusję dotyczącą treści planu negocjacje zostały zawieszone.

„Jestem głęboko zaniepokojony postawą Prezydencji Łotewskiej, która kontynuuje negatywne praktyki Rady Unii Europejskiej. Sprowadzają się one do blokowania zarówno ważnych reform jak i tworzenia dobrego prawa. Jest to wbrew postanowieniom Traktatu z Lizbony, który utworzył mechanizm współpracy i współdecydowania pomiędzy Radą a Parlamentem Europejskim. Nie rozumiem tych niejasnych gierek, które lekceważą naszą instytucję i prowadzą do przedłużania się prac nad tymi bardzo ważnymi przepisami” – powiedział po spotkaniu Jarosław Wałęsa.

„Należy pamiętać, że plan jest bardzo ważną, pionierska propozycją, która ma doprowadzić do odnowy zasobów na Bałtyku. Takie zachowanie Prezydencji jest ze szkodą dla ekosystemu i rybaków” – kontynuował poseł Wałęsa.

Podczas dzisiejszego spotkania Poseł Wałęsa rozpoczął swoje wystąpienie od pytania, na które do tej pory Rada unikała odpowiedzi a jest kluczowe dla dalszych negocjacji. Chodzi o interpretację Artykułu 2 paragraf 2 Rozporządzenia podstawowego w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, który mówi o tym, że eksploatacja żywych zasobów morza powinna odbywać się powyżej poziomów pozwalających uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów, czyli poniżej wartości śmiertelności połowowej.

Ten zapis tworzy pewne ograniczenie, którym Rada jest zobligowana podczas corocznego ustalania kwot połowowych. Niestety, do tej pory negocjatorzy ze strony Rady nie byli wstanie potwierdzić, że wartość śmiertelności połowowej jest górną granicą dla ustalania kwot.

„Kwestia wartości śmiertelności połowowej jest kluczowa, ponieważ bez ustalenia, że Parlament Europejski i Rada kierują się tymi samymi wytycznymi, nie jesteśmy w stanie kontynuować negocjacji. Kolejne spotkanie jest uzależnione od tego czy Rada wróci do stołu negocjacyjnego z odpowiedzią na nasze pytanie” zakończył Jarosław Wałęsa