TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

1otlogisticsGrupa Kapitałowa OT Logistics, jedna z największych firm transportowo-logistyczno-spedycyjnych, właściciel portów i terminali przeładunkowych, przedstawiła (sporządzone według standardów MSR), sprawozdanie finansowe za rok 2012. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły w roku ubiegłym rekordowe prawie 466,8 mln zł i były o 25 mln zł wyższe niż w roku 2011. Grupa w ciągu 12 miesięcy 2012 r. wypracowała zysk netto na poziomie 25,4 mln zł. W analogicznych miesiącach roku 2011 skonsolidowany zysk netto  wyniósł 27,7ml zł.

- Jesteśmy zadowoleni z wyników finansowych Grupy w roku ubiegłym. Wzrosły nam w sposób znaczący przychody, które były najwyższe w naszej historii. Poziom wypracowanego zysku netto oraz EBITDA również jest dla nas satysfakcjonujący choć nieco niższy od osiągniętych w 2011 r. Na wyniki wpływ miała przede wszystkim nasza aktywność akwizycyjna oraz zwiększanie udziału w kluczowych dla nas obszarach usług. Konsekwencja w działaniu i osiągnięte do tej pory cele pozawalają nam z optymizmem patrzeć na rok bieżący, który mam nadzieję będzie kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju naszej Grupy Kapitałowej – mówi Piotr Chajderowski, prezes Zarządu OT Logistics.   

Grupa OT Logistics działa prężnie w segmencie usług żeglugi śródlądowej, spedycji morskiej oraz kolejowej realizowanej głównie na terenie Polski i Niemiec, dostarczając odbiorcom m.in. węgiel, stal, nawozy, produkty rolne, biomasę. Grupa Kapitałowa OT Logistics zajmuje się ponadto organizacją przeładunku wszelkiego typu ładunków w portach zarówno morskich, jak i rzecznych, w terminalach kolejowych, na przejściach granicznych, a także organizacją składowania towarów masowych.