TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

UOKiK zaakceptował zakup akcji C.Hartwig Gdynia S.A. przez OT Logistics S.A.

Czytaj więcej: UOKiK zaakceptował zakup akcji C.Hartwig Gdynia S.A. przez OT Logistics S.A.Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydal zgodę OT Logistics S.A. na zakup kontrolnego pakietu akcji C.Hartwig Gdynia S.A., jednej z największych firm spedycyjnych w Polsce. Szczecińska spółka spedycyjno- logistyczno-transportowa w lipcu br. podpisała przedwstępną umowę nabycia 37.5 proc. akcji od Hass Holding Limited oraz 37,5 proc. akcji od Morskiej Agencji Gdynia Sp. z o.o. Transakcja zakupu C.Hartwig zostanie sfinalizowana ze środków własnych OT Logistics w I kwartale 2014 r.

Ogółem po zakończeniu transakcji, OT Logistics stanie się właścicielem 75 proc. akcji C.Hartwig Gdynia S.A., firmy spedycyjnej, działającej od ponad 150 lat na międzynarodowym rynku, specjalizującej się w przewozach morskich, lądowych, lotniczych oraz usługach logistycznych. W 2012 skonsolidowane przychody C.Hartwig Gdynia przekroczyły 246 mln PLN.

- Zgoda UOKiK znacznie przybliża nas do zakończenia procesu zakupu akcji Hartwig, spółki o ugruntowanej pozycji w sektorze spedycyjnym. Dzięki synergii z innymi naszymi spółkami z Grupy znacznie poszerzymy zakres działań. Transakcja zostanie sfinalizowana z środków własnych w I kwartale 2014r. – powiedział Piotr Chajderowski, prezes zarządu OT Logistics S.A.

Szczecińska Spółka realizuje konsekwentnie przyjętą strategię opracowaną na najbliższe lata. W lipcu br. otrzymała od Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A, (ZMPG) wyłączność na przeprowadzenie w pełnym zakresie due diligence Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia sp. z o.o. (BTDG). Zgodnie z harmonogramem prywatyzacyjnym, transakcja powinna zostać zakończona w I kw. 2014 r. Środki na zakup BTDG spółka pozyskała poprzez Giełdę , sprzedając za 30 mln zł akcje nowej emisji.

Przyjęcie z okazji instalacji suwnicy kontenerowej

Czytaj więcej: Przyjęcie z okazji instalacji suwnicy kontenerowej W czwartek, 14 bm, w uroczystym przyjęciu wydanym przez Zarząd Portu Handlowego Świnoujście Sp. z o.o. w okazji zainstalowania na Nabrzeżu Hutników wielkiej suwnicy kontenerowej STS, wzięli udział szefowie i członkowie kierownictw firm skupionych w Grupie Kapitałowej OT Logistics, przedsiębiorstw i instytucji - partnerów i kontrahentów PHŚ, spółek portowych, PŻM, Akademii Morskiej w Szczecinie, przedstawiciele mediów. Przybyli również zachodniopomorscy parlamentarzyści - Ewa Żmuda Trzebiatowska i Arkadiusz Litwiński.

Przyjęcie na statku pasażerskim “Chateubriand”, połączone z oglądaniem od strony wody świnoujskiego portu handlowego, Kanału Piastowskiego oraz gazoportu, stało się okazją do przedstawienia uczestnikom spotkania nie tylko obecnego stanu i planów związanych z rozwojem  portu, w tym z powstającym w Świnoujściu terminalem kontenerowym, lecz również do zaprezentowania punktu widzenia odpowiedzialnego za portową infrastrukturę Zarządu Portów Morskich Szczecin i Świnoujście oraz właściciela ponad 90 procent udziałów w świnoujskim porcie - szczecińskiej spółki akcyjnej OT Logistics.
Marek Kowalewski, prezes PHŚ Sp. z o.o. poinformował, że zakup 800-tonowej suwnicy, to kolejna już inwestycja związana z tworzeniem przy Nabrzeżu Hutników, na powierzchni około 20 ha, terminala kontenerowego. Wcześniej do obsługi kontenerów przystosowano już jeden z portowych dźwigów, zakupiono dźwig samojezdny marki Reachstacker, stworzono możliwość obsługi kontenerów chłodzonych oraz zainstalowano nowoczesny system komputerowy. W najbliższych latach - zapowiedział - terminal powinien osiągnąć roczną zdolność przeładunkową 200 tys. TEU.

Ryszard Warzocha, prezes ZMPSiŚ SA inwestycje przynoszące zmianę charakteru świnoujskiego portu z masowego na uniwersalny, a związane z tworzeniem świnoujskiego terminala kontenerowego, który po planowanym przedłużeniu nabrzeża portowego i pogłębieniu toru podejściowego będzie mógł także obsługiwać blisko 300-metrowe oceaniczne feedery klasy postpanamax, określił mianem otwierania nowego rozdziału w historii portów ujścia Odry.

Piotr Chajderowski, prezes OT Logistics SA powiedział m.in., że decyzje o zakupie pakietów kontrolnych w PHŚ oraz C. Hartwig Gdynia, trwający proces przejmowania gdyńskiego BTD oraz dzierżawy terenów portowych w Gdańsku to działania mające doprowadzić do osiągnięcia przez OT Logistics statusu największego operatora portowego w Polsce.

O tym, czy spełnią się te oczekiwania, dowiemy się w ciągu najbliższych lat.

Tekst i zdj.
Zygmunt Kowalski

OT Logistics zawarła porozumienie ze Związkami

Czytaj więcej: OT Logistics zawarła porozumienie ze ZwiązkamiZarząd OT Logistics oraz przedstawiciele Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej Port Gdynia wspólnie podpisali pakiet gwarancji pracowniczych. Jest to kolejny, ważny krok do zakończenia prywatyzacji Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o (BTDG). Do zakończenia procesu potrzebna jest jeszcze pozytywne rozpatrzenie złożonego w Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosku, zgody Ministerstwa Skarbu Państwa oraz podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Port udziałów BTDG.

 

Grupa OT Logistics zwiększa przychody i marżę

Czytaj więcej: Grupa OT Logistics zwiększa przychody i marżęSkonsolidowane przychody OT Logistics po III kwartałach br. wyniosły 367,6 mln zł i były wyższe o 2,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. Szczecińska Grupa transportowo-spedycyjno-logistyczna do końca września br. wypracowała marżę brutto ze sprzedaży o wartości 55,2 mln zł czyli o 13,2% wyższą niż w ciągu pierwszych 9-u miesięcy 2012 roku. Zysk netto Grupy Kapitałowej wynosi po III kwartałach 2013 roku 9,75 mln zł.

- Mimo wzrostu przychodów i marży brutto ze sprzedaży zanotowaliśmy po trzech kwartałach spadek zysku operacyjnego. Wpływ na taki stan rzeczy miały działania związane z realizacją podstawowych założeń naszej strategii, czyli rozwoju grupy poprzez akwizycje spółek portowych i spedycyjnych oraz pozyskanie terenów w porcie gdańskim. Ponieśliśmy dodatkowe koszty w wysokości 2,5 mln zł związane m.in. z tymi inwestycjami w tym z analizami finansowymi i prawnymi. Dokończenie rozpoczętych projektów będzie niewątpliwie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe naszej grupy kapitałowej w perspektywie kolejnych kwartałów – powiedział Piotr Chajderowski, prezes zarządu OT Logistics S.A.

Wpływ na wyniki Grupy OT Logistics miała również powódź, która objęła część tras żeglugowych na rzece Łabie oraz strajki pracowników administracji dróg wodnych na terenie Niemiec.
Z kolei na poprawę rentowności działa zmiana struktury przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej dzięki wzrostowi segmentu przewozów i usług transportowych oraz usług portowych.

Zgodnie z deklaracjami akwizycyjnymi, zapisanymi w prospekcie emisyjnym spółki, OT Logistics przymierza się do zakupu Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. (BTDG). Środki pochodzić będą ze sprzedaży akcji w ofercie publicznej z której firma pozyskała 30 mln zł. Zakończenie procesu po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i zgód, powinno nastąpić w I kw. 2014 r. Ze środków własnych OT Logistics zakupi (proces jest w trakcie realizacji), pakiet kontrolny 75 proc. akcji C.Hartwig Gdynia. Transakcja ta powinna zakończyć się na początku 2014 r.

 

OT Logistics wydzierżawi część gdańskiego portu

Czytaj więcej: OT Logistics wydzierżawi część gdańskiego portuRada Nadzorcza Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w drodze uchwały zatwierdziła wybór oferty OT Logistics S.A. w przetargu na dzierżawę, ok. 23,5 ha gruntu  zlokalizowanego na terenie Portu  wraz  m.in. z częścią  Pirsu Rudowego. Decyzja Rady Nadzorczej jest konsekwencją uznania w maju br. przez Komisję Przetargową oferty szczecińskiej spółki transportowo-logistyczno-spedycyjnej, jako najkorzystniejszej spośród rozpatrywanych propozycji oraz zatwierdzenia tego wyboru przez Zarząd ZPMG S.A.  Jeśli prowadzone negocjacje zakończą się sukcesem to po podpisaniu z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk umowy dzierżawy, na terenie położonym między terminalem kontenerowym "DCT", a Terminalem Suchych Ładunków Masowych "Portu Północnego", możliwa będzie obsługa wszystkich ładunków z wyłączeniem ropy naftowej i produktów ropopochodnych.

Bardzo się cieszę z tej decyzji Rady Nadzorczej. Otwiera nam ona drogę do negocjacji z Zarządem Portu i znacznie przybliża nas do realizacji planów zakładających wielomilionowe inwestycje  w tej części Portu Gdańskiego w ciągu najbliższych  lat – mówi Piotr Chajderowski, Prezes Zarządu  OT Logistics S.A.