TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

OT Logistics podpisała przedwstępną warunkową umowę zakupu akcji C.Hartwig Gdynia S.A.

Czytaj więcej: OT Logistics podpisała przedwstępną warunkową umowę zakupu akcji C.Hartwig Gdynia S.A.Zarząd OT Logistics S.A. podpisał dziś przedwstępną umowę zakupu kontrolnego pakietu akcji C.Hartwig Gdynia S.A. Przedmiotem umowy jest nabycie 37.5 proc. akcji C.Hartwig Gdynia należących do Hass Holding Limited oraz 37,5 proc. akcji będących w posiadaniu Morskiej Agencji Gdynia Sp. z o.o. Pozostałe akcje są własnością pracowników, Skarbu Państwa oraz samej Spółki.

Ogółem, OT Logistics zamierza kupić 75 proc. akcji czołowej firmy spedycyjnej w Polsce, działającej od ponad 150 lat na międzynarodowym rynku, specjalizującej się w przewozach morskich, lądowych, lotniczych oraz usługach logistycznych. W 2012 skonsolidowane przychody C.Hartwig Gdynia przekroczyły 246 mln PLN. Umowa wejdzie w życie po akceptacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. Transakcja zostanie sfinalizowane ze środków własnych OT Logistics.
- Cieszę się, że udało nam się podpisać umowę przedwstępną. Hartwig to firma o ugruntowanej, silnej  pozycji na rynku światowym, która dzięki synergii z innymi spółkami w naszej Grupie znacznie poszerzy zakres naszych działań. Jestem przekonany, że zakup ten stanowi kolejny krok, który umocni pozycję OT Logistics na rynku i pozwoli zaoferować klientom szerszy wachlarz usług na najwyższym światowym poziomie – powiedział Piotr Chajderowski, prezes zarządu OT Logistics S.A.

Szczecińska Spółka realizuje konsekwentnie przyjętą strategię opracowaną na najbliższe lata. W lipcu br. otrzymała od  Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A, (ZMPG) wyłączność na przeprowadzenie w pełnym zakresie due diligence Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia sp. z o.o. (BTDG). Zgodnie z harmonogramem prywatyzacyjnym, transakcja powinna zostać zakończona w I kw. 2014 r. Środki na zakup BTDG spółka pozyskała poprzez Giełdę na której również w lipcu zadebiutowała, sprzedając za 30 mln zł akcje nowej emisji serii B. Zakup C.Hartwig, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń powinien zostać sfinalizowany jeszcze w 2013 r. 

Giełdowy Debiut OT Logistics S.A

Czytaj więcej: Giełdowy Debiut OT Logistics S.AAkcje OT Logistics S.A. zadebiutowały na Głównym Rynku GPW. Spółka zaoferowała inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym ogółem 150 tys. akcji nowej emisji, których cenę emisyjną ustalono na 200 zł za akcję. Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie akcje szczecińskiej spółki, która jest jedną z największych firm transportowo-spedycyjno-logistycznych w naszej części Europy. Pieniądze pozyskane z emisji, Zarząd OT Logistics przeznaczy na inwestycje portowe w Trójmieście oraz Szczecinie. Głównie na rozszerzenie działalności w zakresie przeładunków. Priorytetowym celem inwestycyjnym grupy jest zakup Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia (BTDG) w porcie drobnicowym w Trójmieście.

Warszawki debiut można było obserować w Szczecinie w siedzibie OT Logistics S.A. gdzie została urochomiona relacja na żywo z Warszawy, z Giełdy Papierów Wartościowych. Mogliśmy oglądać Piotra Chajderowskiego prezesa OT Logistics S.A, odbierającego insygnia giełdowe. W swojej wypowiedzi nie ukrywał zadowolenia z debiutu, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Obiecał również dalszy dynamiczny rozwój spółki. Gospodarzem szczecińskiego spotkania był Adam Gliszczyński prokurent firmy, który wspólnie z pracownikami przeżywał ten historyczny moment dla spółki.

OT Logistics S.A. będzie 12 spółką, która rozpoczyna notowania na Głównym Rynku warszawskiej giełdy w roku 2013 oraz 444 spółką notowaną na tym rynku.

MiO

Rekordowe przychody Grupy Kapitałowej OT Logistics za 2012 r.

Czytaj więcej: Rekordowe przychody Grupy Kapitałowej OT Logistics za 2012 r. Grupa Kapitałowa OT Logistics, jedna z największych firm transportowo-logistyczno-spedycyjnych, właściciel portów i terminali przeładunkowych, przedstawiła (sporządzone według standardów MSR), sprawozdanie finansowe za rok 2012. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły w roku ubiegłym rekordowe prawie 466,8 mln zł i były o 25 mln zł wyższe niż w roku 2011. Grupa w ciągu 12 miesięcy 2012 r. wypracowała zysk netto na poziomie 25,4 mln zł. W analogicznych miesiącach roku 2011 skonsolidowany zysk netto  wyniósł 27,7ml zł.

- Jesteśmy zadowoleni z wyników finansowych Grupy w roku ubiegłym. Wzrosły nam w sposób znaczący przychody, które były najwyższe w naszej historii. Poziom wypracowanego zysku netto oraz EBITDA również jest dla nas satysfakcjonujący choć nieco niższy od osiągniętych w 2011 r. Na wyniki wpływ miała przede wszystkim nasza aktywność akwizycyjna oraz zwiększanie udziału w kluczowych dla nas obszarach usług. Konsekwencja w działaniu i osiągnięte do tej pory cele pozawalają nam z optymizmem patrzeć na rok bieżący, który mam nadzieję będzie kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju naszej Grupy Kapitałowej – mówi Piotr Chajderowski, prezes Zarządu OT Logistics.   

Grupa OT Logistics działa prężnie w segmencie usług żeglugi śródlądowej, spedycji morskiej oraz kolejowej realizowanej głównie na terenie Polski i Niemiec, dostarczając odbiorcom m.in. węgiel, stal, nawozy, produkty rolne, biomasę. Grupa Kapitałowa OT Logistics zajmuje się ponadto organizacją przeładunku wszelkiego typu ładunków w portach zarówno morskich, jak i rzecznych, w terminalach kolejowych, na przejściach granicznych, a także organizacją składowania towarów masowych.

Prospekt OT Logistics zatwierdzony

Czytaj więcej: Prospekt OT Logistics zatwierdzonyKomisja Nadzoru Finansowego (KNF), zatwierdziła 6 czerwca br.,  prospekt emisyjny OT Logistics S.A. Szczecińska Spółka, operująca w sektorze logistyczno –transportowym stara się o dopuszczenie do obrotu na regulowanym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W ofercie publicznej Spółka zaoferuje sprzedaż akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B. Oferującym jest NWAI Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie.

OT Logistics S.A., to nowoczesna firma świadcząca usługi logistyczne, funkcjonująca na rynku europejskich przewozów towarowych. Wokół niej powstała Grupa Kapitałowa składająca się z kilkunastu spółek zajmujących się działalnością spedycyjno - transportową.

OT Logistics S.A. z roku na rok rozwija się niezwykle dynamicznie, regularnie poszerzając obszar swojej działalności m.in. pod względem geograficznym, aktywnie działając m.in. w Niemczech, Holandii czy na Białorusi.

Historia Spółki (pierwotna nazwa Odratrans), sięga roku 1946. Silna pozycja rynkowa budowana przez kilkadziesiąt lat, pozwoliła na początku lat dziewięćdziesiątych na konsolidację branży i przekształcenie lokalnej firmy transportowej w globalnego gracza na rynku transportu i logistyki. Wdrażana już od kilkunastu lat strategia rozwoju firmy, zakłada stworzenie silnej Grupy Kapitałowej. Dzięki konsekwencji w działaniu udało się zbudować przedsiębiorstwo, które dysponuje dziś zapleczem pozwalający na realizację na rzecz Klientów kompleksowych usług oferowanych na najwyższym światowym poziomie.

OT Logistics S.A. Sponsorem Strategicznym Polskiego Związku Szermierki

Czytaj więcej: OT Logistics S.A. Sponsorem Strategicznym Polskiego Związku SzermierkiOT Logistics S.A. podpisała z Polskim Związkiem Szermierczym umowę sponsoringową, zyskując tym samym tytuł Sponsora Strategicznego PZS. Lider sektora transportowo-logistycznego-spedycyjnego, zobowiązał się wspierać finansowo dyscyplinę sportu w której reprezentanci Polski odnosili wielkie sukcesy na planszach mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich. W zamian, logo OT Logistics będzie wyeksponowane na strojach reprezentacyjnych oraz materiałach promocyjnych PZS.  Umowa będzie obowiązywała do grudnia 2014 r. z możliwością jej przedłużenia do końca 2016 r.

Zapisany w umowie sponsoringowej wkład finansowy na rzecz Polskiego Związku Szermierczego ma zapewnić większą możliwość rozwoju reprezentacji Polski w szermierce, zarówno na płaszczyźnie sportowej, jak też organizacyjnej. Oprócz stałej kwoty, umowa przewiduje wypłatę specjalnych nagród dla reprezentantów naszego kraju za wywalczenie medali w konkurencji indywidualnej oraz drużynowej na Mistrzostwach Europy Seniorów, które odbędą się w Zagrzebiu w czerwcu 2013 r.

OT Logistics w zamian za wsparcie PZS otrzyma m.in. prawo do posługiwania się tytułem Sponsora Strategicznego Polskiego Związku Szermierczego oraz umieszczania logo firmy na strojach reprezentacyjnych zawodników oraz w materiałach promocyjnych Związku. Sponsor otrzyma również pulę biletów i akredytacji na najważniejsze zawody szermiercze organizowane w kraju i za granicą w których wezmą udział reprezentanci Polski. W myśl umowy OT Logistics S.A. pozostanie w czasie jej trwania jedynym Sponsorem Strategicznym Polskiego Związku Szermierczego.

- Szermierka to piękny sport walki, który wyzwala wiele emocji i dostarcza niesamowitych wzruszeń. Postawiliśmy na szermierkę w momencie dla tej dyscypliny trudnym, wierząc głęboko, że dzięki także naszemu wsparciu uda się nawiązać do złotych lat tej dyscypliny w których reprezentanci naszego kraju zdobywali wiele medali na igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata. Codziennie podejmujemy wyzwania biznesowe. Jak widać z dobrym skutkiem o czym świadczy nasza pozycja w sektorze transportowo-logistyczno-spedycyjnym. Wierzę, że na tej umowie skorzystają wszyscy. I zawodnicy reprezentacji i nasza firma. Przede wszystkim zaś kibice szermierki, których w naszym kraju jest wielu – mówi Piotr Chajderowski, Prezes Zarządu OT Logistics S.A.

Dzięki umowie sponsoringowej pracownicy OT Logistics S.A. będą mogli uczestniczyć w organizowanych przez Polski Związek Szermierczy imprezach sportowych i przy okazji kształtować integracyjne więzi. Z uwagi na uczestnictwo szerokiego grona innych partnerów w szermierczych wydarzeniach, imprezy sportowe stanowić mogą też dobrą okazję do rozwoju kontaktów biznesowych spółki. Strony podpisanej umowy sponsorskiej ustaliły, że możliwe będzie przedłużenie umowy sponsorskiej do końca roku 2016.