Zbliża się 4. Międzynarodowy Kongres Morski

maj 4, 2016 | Polskie nowości

1abckm3 szablon aktualnosci www pl 1 1520x460

Za nami trzy edycje Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie. Wydarzenia, które narodziło się z potrzeb środowiska ludzi morza. Najlepiej znających jego wyzwania i potrzeby, a jednocześnie najbardziej doceniających siłę jaka tkwi w gospodarce morskiej.

Trzy razy spotkali się oni w Szczecinie by dyskutować, wypracowywać kierunki działań, wskazywać problemy. Naprzeciwko siebie usiedli praktycy i teoretycy, przedsiębiorcy i naukowcy, prawodawcy i ci, na których codzienne działania wpływa tworzone prawo. Efektem tych spotkań było spisanie wniosków i postulatów, które corocznie przekazywaliśmy na ręce Rządu i które swoje odzwierciedlenie znalazły m.in. w Uchwale w sprawie polityki morskiej RP.

Zmiany ustawodawcze to jedne z ważniejszych, ale nie jedyne osiągnięcia Kongresu. O sile organizowanego przez nas wydarzenia świadczą występujący na nim prelegenci. Podczas trzeciej edycji Kongresu znaleźli się wśród nich m.in.  sekretarze generalni takich organizacji jak Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego, Europejska Organizacja Portów Morskich, Międzynarodowa Rada Morska i Bałtyku czy Międzynarodowa Organizacja Morska. Ponadto odwiedził nas były Premier RP Jerzy Buzek, Wiceprezes Rady Ministrów Janusz Piechociński, czy Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak. Tak silna reprezentacja specjalistów pozwala nam na ułożenie ambitnego i kompleksowego programu, przekazującego wysoki poziom wiedzy, który uczestnicy mogą wykorzystać w swoim życiu zawodowym. W roku 2016 podczas 4. Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie, w programie poruszymy takie kwestie jak przemysł portowy, stoczniowy i żeglugowy, bezpieczeństwo na morzu, energetyka, ekologia, rybołówstwo, czy górnictwo morskie.

Na Kongresie spotyka się około 1000 osób z Polski i Europy.  Znacząca większość uczestników to stali goście, którzy wracają do nas co roku. Uczestnicy Kongresu reprezentują kadrę zarządzającą średnich i dużych firm związanych z szeroko pojętą branżą morską. Możliwość nawiązania kontaktów, które zaowocują współpracą biznesową to jeden z powodów, dla których odwiedzają nas znamienici goście. Dajemy im okazję do tych spotkań w czasie Kongresu, lecz również podczas wydarzeń mu towarzyszących – debat, giełd kooperacyjnych, wieczornych spotkań.

Co roku wzmacniamy międzynarodowy aspekt Kongresu. Wnioski z 3. Międzynarodowego Kongresu Morskiego zostały przedstawione w Brukseli europarlamentarzystom zaangażowanym w sprawy gospodarki morskiej. 4. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie będzie również jednym z oficjalnych wydarzeń polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.

Wzrasta również medialna rozpoznawalność organizowanego przez nas wydarzenia. Ostatni Kongres doczekał się prawie 100 publikacji w mediach, 8 wejść na żywo na antenie ogólnopolskiej telewizji, objęcia patronatem medialnym przez 21 mediów. W relacjach medialnych nazywano nas jedynym takim Kongresem w Europie, wydarzeniem zamieniającym Szczecin w najważniejsze miejsce w Europie w zakresie gospodarki morskiej, morską stolicą Polski.

Systematycznie rosnąca liczba uczestników, coraz większe zainteresowanie zagranicznych prelegentów, dostrzegające nas media nie tylko związane z branżą morską to powody do dumy lecz również zobowiązanie. Co roku staramy się podnosić jakość Kongresu zarówno w kwestiach programowych jak i organizacyjnych, dbając o wysoki poziom merytoryczny i komfort uczestnictwa w naszym wydarzeniu.

 

Kongres Morski