Zawarto porozumienie ws. przesunięcia środków finansowych pomiędzy Priorytetami PO „Rybactwo i Morze”

sty 12, 2018 | Różne

img 3776 2 800x533

Zakończono spór rybaków śródlądowych z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczący przesunięcia środków finansowych pomiędzy priorytetami Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Planowane w ubiegłym roku przesunięcie środków finansowych pomiędzy Priorytetami Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, w tym redukcja systemu rekompensat wodno-środowiskowych na rzecz wsparcia rybołówstwa morskiego wywołała kontrowersje w środowisku rybackim. Podstawę decyzji o ograniczaniu systemu rekompensat stanowił pogarszający się od lat stan zasobów Morza Bałtyckiego, niskie ceny rynkowe produktów rybołówstwa, wynikające ze złej kondycji poławianych ryb, co w efekcie spowodowało, iż działalność rybacka na obszarze Morza Bałtyckiego stała się nierentowna.

Podczas trwających wielomiesięcznych konsultacji społecznych minister Marek Gróbarczyk dokładnie zapoznał się z postulatami hodowców karpia, osobiście odwiedzając gospodarstwa rybackie w Brzeszczach, Rykach i Przygodzicach.

W czwartek 11 stycznia w siedzibie ministerstwa odbyło się spotkanie, podczas którego porozumiano się ze środowiskami rybackimi i zakończono spór. Po uwzględnieniu propozycji przedstawicieli sektora akwakultury i mając na uwadze równowagę między potrzebami branż śródlądowej i morskiej, zapadła decyzja o pozostawieniu do dyspozycji hodowców karpia kwoty 50,99 mln euro. Kwota ta niewątpliwie pozwoli zrekompensować hodowcom koszty związane z prowadzoną działalnością ekologiczną i tym samym zwiększy rentowności gospodarstw rybackich.

– Mamy nadzieje, że dotacje przyczynią się do rozwoju produkcji karpia, ale też produkcji całej akwakultury. Mamy ogromne możliwości, aby rozwijać te branże rybactwa śródlądowego, przede wszystkim polskie przetwórstwo – stwierdził minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Wspólnie wypracowana wysokość rekompensaty, w ramach zawartego ze środowiskiem kompromisu, na poziomie 779 zł do 1 ha powierzchni stawu na 1 rok stanowi wsparcie zbliżone do tego, które było udzielone w ramach działań wodno-środowiskowych w poprzedniej perspektywie finansowej na lata 2007-2013.

– Stajemy w jednym szeregu do realizacji naszych zadań. Mam wrażenie, że teraz w znacznie lepszej atmosferze uda się zrealizować projekty w 2018 roku – stwierdził na briefingu prasowym Sławomir Litwin, Przewodniczący Komitetu Ogólnopolskiego Pogotowia Protestacyjnego Rybaków.

– Bardzo serdecznie dziękuję panu Przewodniczącemu, ale też wszystkim uczestnikom spotkania, którzy uczestniczyli w procesie negocjacyjnym. Mamy kompromis, który jest niezwykle ważny. Udało się zażegnać spór i zaproponować realne wsparcie produkcji karpiowej w Polsce – stwierdził minister Marek Gróbarczyk. Zaprosił hodowców do „daleko idącej współpracy w ramach aliansu, który został zawarty”.

Ogłoszenie pierwszego naboru wniosków w zakresie Pakietu 1 – podstawowego oraz Pakietu 2 – rozszerzonego, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizacje działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, planowane jest na przełomie stycznia i lutego 2018 r.

Dzięki zawartemu porozumieniu pozycja Polski w produkcji ryb słodkowodnych na arenie międzynarodowej zostanie utrzymana, a chów i hodowla ryb stanowić będzie kluczowy element rozwoju całego rodzimego sektora rybackiego.

 

Biuro Prasowe MGMiŻŚ