Zarząd spełnia postulat związków zawodowych działających w ZMPG S.A.

mar 9, 2017 | Port Gdańsk

PortGdanskZarzadSpelnia

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. podpisał dnia 1 marca 2017 roku Protokół Dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Oznacza to, że obecny Zarząd spełnił postulat, o który starały się od lat obydwa związki zawodowe działające w ZMPG S.A. – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” oraz Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej.

Głównymi postulatami strony związkowej było uregulowanie płacy pracowników chcących przejść na emeryturę, jak również płacy minimalnej za pełny miesięczny wymiar czasu pracy dla nowozatrudnionych pracowników (pierwsze sześć miesięcy zatrudnienia) oraz związanych z ZMPG S.A. umową o pracę do trzech lat. Związki zawodowe postulowały o rozróżnienie między wysokością płacy minimalnej dla pracowników zatrudnionych w ZMPG S.A. przez okres do trzech lat oraz tych, którzy pracują tu dłużej. Na tej podstawie opracowano nowy taryfikator kwalifikacyjny pracowników na stanowiskach nierobotniczych.

Jako strona związkowa jesteśmy zadowoleni ze zmian, które zostały wprowadzone do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Protokołem Dodatkowym. Porządkuje to kwestie dodatkowego uposażenia dla osób przechodzących na emeryturę. Nie możemy zapominać o tych koleżankach i kolegach. To, gdzie jesteśmy teraz, zawdzięczamy ich wieloletniej pracy, doświadczeniu i pomocy z ich strony w rozwiązywaniu problemów nie tylko zawodowych, ale również prywatnych. Docenialiśmy to, ale najważniejsze, że dostrzegł to także obecny Zarząd, czego dowodem są zmiany wprowadzone do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Drugim istotnym elementem jest tzw. płaca minimalna dla nowozatrudnionych osób. Zazwyczaj było tak, że taka osoba już w dniu przyjęcia do ZMPG SA otrzymywała wynagrodzenie wyższe niż osoba pracująca od wielu lat w naszym przedsiębiorstwie. Nie zawsze miało to też pokrycie w wykształceniu i doświadczeniu zawodowym. Powodowało to niepotrzebne konflikty i wprowadzało złą atmosferę wśród pracowników. Osiągnięte porozumienie daje nam nadzieję na dalszą współpracę i możliwość dokonywania pozytywnych zmian w przyszłości – komentuje Danuta Waszczuk, Przewodnicząca Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokument podpisany przez zarząd wymagał dodatkowo zatwierdzenia jego treści przez Państwową Inspekcję Pracy, co nastąpiło w dniu 2 marca br.

 

Port Gdańsk