Zarząd Morskiego Portu Gdynia podsumował rok 2014

sty 27, 2015 | Port Gdynia

1konferencja wynikowa20147326 stycznia odbyła się w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. konferencja prasowa podsumowująca rok 2014. Była to dobra okazja do przedstawienia mediom wyników działalności spółki za ubiegły rok , a także najważniejszych wydarzeń portowych minionego roku.

Według wstępnej wersji sprawozdania finansowego (przed weryfikacją przez biegłego rewidenta) ubiegły rok ZMPG-a S.A. zakończył zyskiem netto w wysokości 110,1 mln zł. Wzrost wyniku finansowego, w stosunku do roku 2013, o 63 mln zł wiąże się głównie z prywatyzacją Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp.  z o.o. ( zysk z transakcji wyniósł 45,4 mln z)ł. Pod względem operacyjnym miniony rok był również bardzo udany. Obroty ładunkowe wzrosły o blisko 10% osiągając rekordowy w historii gdyńskiego portu poziom 19,4 mln ton.

Najważniejsze miejsce w czasie konferencji zajęła szeroka prezentacja zamierzeń inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w kolejnej perspektywie trzyletniej. Warto odnotować, że w latach 2003 – 2014  ZMPG-a S.A. zainwestował w rozbudowę i modernizację portu ok. 959 mln zł ( w tym ponad 70 % w infrastrukturę portową). Z zainwestowanych kwot około 212 mln zł pochodzi z  funduszy europejskich (Fundusz Spójności UE, Norweski Mechanizm Finansowy ). Wielkość planowanych nakładów inwestycyjnych  na lata 2015-2017 to kolejne 610,3 mln zł.

Więcej interesujących informacji na temat realizacji zadań w roku 2014 ( w tym najważniejszych zadań inwestycyjnych) oraz zamierzeń na kolejne lata znajdziecie Państwo w załączonych materiałach:

Konferencja wynikowa Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.S. Styczeń 2015 ( informacja prasowa )

Konferencja wynikowa Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.S. Styczeń 2015 ( Prezentacja )