Zarząd Morskiego Portu Gdańsk wyjaśnia!

wrz 18, 2012 | Port Gdańsk

p12092013W imieniu Wiceprezesa Zarządu ZMPG SA Jerzego Melaniuka, indagowanego w kontekście dzisiejszego „Śniadania Prasowego” zorganizowanego w gdańskim Hotelu „Hilton” przez „OT LOGISTICS” wyjaśniam, że sugerowanie przybyłym dziennikarzom, jakoby przedłużenie terminu składania ofert przetargowych na wieloletnią dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na budowę i eksploatację terminalu przeładunkowego towarów pochodzenia roślinnego w gdańskim porcie miało „niejasny charakter”, było całkowicie nieuzasadnione.
Przetarg dotyczy jednej z najważniejszych przestrzeni w głębokowodnej części Portu Gdańsk oraz tzw. pirsu rudowego, odzyskanych po dwóch dekadach niefortunnej dzierżawy od kanadyjskiej firmy „EUROPORT”. Dla niezwykle cennego obszaru, ZMPG SA wyłonić pragnie partnera, gwarantującego szybką inwestycję i znaczną dynamikę obrotów. Szanując wszystkie firmy, potencjalnie zainteresowane takim przedsięwzięciem, musieliśmy się zgodzić z uwagami dwóch podmiotów, że publikacja komunikatu o przetargu w sezonie letnich urlopów znacznie utrudniła przygotowanie rzetelnych ofert. Komisja Przetargowa – zgodnie z regulaminem – przesunęła zatem termin składania ofert. Mamy nadzieję, że 12 października 2012 roku, o godzinie 10.15 – po otwarciu kopert z ofertami – wyłonimy partnera do dalszych negocjacji. Na straży procedury gwarantującej równe traktowanie uczestników przetargu stoją zarówno przepisy prawa UE, jak i Ustawa o portach i przystaniach morskich.
Zaskoczenie organizatora dzisiejszego „Śniadania Prasowego” było tym bardziej dziwne, że komunikat o decyzji Komisji Przetargowej ukazał się – i został automatycznie rozesłany do zainteresowanych – na stronie www.portgdansk.pl   już w miniony piątek, 14 września.

Wyrazy szacunku i pozdrowienia
Janusz Kasprowicz
Rzecznik Prasowy ZMPG