ZAP: Paweł Szynkaruk ponownie prezesem

kw. 20, 2012 | PŻM

PSzynkarukW siedzibie Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Armatorów Polskich. W trakcie obrad, Władzom Statutowym Stowarzyszenia udzielono absolutorium za rok 2011 oraz przedłużono mandat na kolejną, 2-letnią kadencję zarządowi ZAP –  w składzie: Paweł Szynkaruk Prezes Zarządu (PŻM), Jacek Wiśniewski, Wiceprezes Zarządu (Euroafrica), Roman Woźniak, Wiceprezes Zarządu (PLO).

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele armatorów zwrócili uwagę na rosnące koszty w transporcie morskim. Dotyczy to zwłaszcza kosztów paliw okrętowych, co wiąże się  z planowanym na 2015 rok wejściem w życie nowych przepisów, odnośnie stosowania na Bałtyku i Morzu Północnym paliw o niskiej zawartości siarki. Paliwa takie są nawet o 80 proc. droższe od tradycyjnych. W trakcie obrad, dyskutowano także nad inicjatywami legislacyjnymi Rządu RP. Do 14 maja br. trwa przegląd ,,Wytycznych Wspólnotowych pomocy publicznej dla transportu morskiego”. Oczekuje się przedłużenia wytycznych na kolejnych 7 lat, a w związku z tym, wznowienia w Polsce prac nad pakietem pomocy publicznej dla transportu morskiego. Rozmawiano również o pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego nad nowelizacją kodeksu morskiego z roku 2001, Reguł Rotterdamskich oraz zasad współpracy uczestników obrotu portowo-morskiego w polskich portach morskich.

Związek Armatorów Polskich założony został w Gdyni w 1929 r. natomiast pod obecną nazwą funkcjonuje od września 1993 r. Aktualnie, ZAP liczy 19 Członków – armatorów zarządzających flotą transportową, liczącą ponad 120 statków o tonażu ok. 3 mln DWT oraz kilkudziesięcioma jednostkami floty usługowej. ZAP jest aktywnym uczestnikiem dialogu społecznego, reprezentując pracodawców morskich w Zespole Trójstronnym ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego.

Sekretariat Związku Armatorów Polskich