Zamet Industry prezentuje dobre wyniki i rozwija sprzedaż eksportową

lis 15, 2012 | Polityka Morska

pic10Po 3 kwartałach 2012 wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży przekroczyła 130 mln zł
Zamet Industry SA – wiodący producent wielkogabarytowych urządzeń przemysłowych – wypracował po trzech kwartałach 2012 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 23,7 mln zł, o ponad 74% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 130,2 mln zł, z czego 91,8 mln zł stanowią przychody ze sprzedaży eksportowej. W analogicznym okresie 2011 roku wartość przychodów ze sprzedaży wynosiła 115,3 mln zł, w tym 77,0 mln zł stanowiła sprzedaż eksportowa. Oznacza to wzrost udziału eksportu w sprzedaży w porównywanych okresach z 52 % do 71%. Wzrost ten został zrealizowany głównie poprzez zwiększenie wolumenu sprzedaży w sektorze offshore.
W samym III kwartale 2012 roku Grupa Zamet odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 38,5 mln zł. Wynik netto za ten okres wyniósł 7,5 mln zł.

– W trzecim kwartale 2012 roku koncentrowaliśmy się głównie na kluczowych dla rozwoju całej Grupy filarach. Wzrost udziału sprzedaży eksportowej jest konsekwencją zwiększenia wolumenu sprzedaży w segmencie offshore. Widzimy duże perspektywy rozwoju tego segmentu, dlatego priorytetowo traktujemy współpracę z dotychczasowymi partnerami, ale także dążymy do nawiązania równie ścisłej współpracy z innymi światowymi liderami branży offshore. Ciężką i długoletnią pracą zdobyliśmy zaufanie naszych kontrahentów, dzięki czemu jesteśmy liczącym się dostawcą urządzeń do podwodnego wydobycia ropy i gazu. Podsumowując III kwartał, chciałbym również podkreślić rosnącą pozycję Zametu na rynku wielkogabarytowych konstrukcji dla górnictwa i energetyki. Obecnie zbliżamy się do zakończenia umowy z Dalkią Łódź, w ramach której dostarczyliśmy do EC4 w Łodzi ładowarko-zwałowarkę, która może pracować z wydajnością 1200 ton na godzinę w przypadku zwałowania węgla i 600 ton na godzinę w przypadku jego ładowania. Zamet Industry należy do grupy niewielu firm w Polsce, które są w stanie wykonać tego typu urządzenie” – mówi Jan Szymik, Prezes Zarządu Zamet Industry SA.
We wrześniu 2012 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy za rok obrotowy 2012 w wysokości 0,20 zł na jedną akcję. Od początku roku 2012, tytułem dywidendy oraz zaliczki na poczet dywidendy, Spółka wypłaciła łącznie akcjonariuszom 0,38 zł na jedną akcję.
Ważne wydarzenia w Grupie Zamet w 2012 roku:
W okresie od 24 kwietnia 2012 do 08 listopada 2012, Zamet Industry SA zawarł szereg umów jednostkowych z Grupą GE Oil & Gas o łącznej równowartości przekraczającej 17,6 mln zł. Spośród wyżej wymienionych, umową o najwyższej wartości jest umowa o wartości powyżej 11,6 mln NOK
W okresie od 23 maja 2012 do 11 września 2012 roku, Zamet Industry SA zawarł szereg umów jednostkowych z Aker Solutions o łącznej równowartości przekraczającej 14,0 mln zł.
Pomiędzy 28 września 2011 a 23 kwietnia 2012 roku Zamet Industry SA podpisała szereg umów ze spółkami z Grupy General Electric, na łączną kwotę 14,0 mln zł. Kontrakt o największej wartości, tj. o równowartości ponad 4,0 mln zł, został zawarty z VetcoGray GE Oil & Gas.
Ponadto, od 15 lutego 2012 roku do 22 maja 2012 roku, Zamet Industry SA zawarła kolejne umowy jednostkowe z Aker Solutions, o łącznej równowartości 12,4 mln złotych. Umową o najwyższej wartości jest umowa z Aker Pusnes AS (Norwegia), o wartości 606,9 tys. Euro. Przedmiotem umowy jest dostawa elementów cumujących, stanowiących wyposażenie pływających platform wiertniczych.
Spółka Zamet Budowa Maszyn zawarła kolejny kontrakt z INCO Engineering Czechy, opiewający na kwotę o równowartości ponad 17,7 mln zł. Umowa dotyczy zaprojektowania i wykonania części mechanicznej dwóch maszyn wyciągowych dla rosyjskiego kontrahenta współpracującego z INCO Engineering.
Zamet Industry SA podpisała umowę z Dalkią Łódź – jedną z największych firm ciepłowniczych w kraju. Kontrakt o wartości powyżej 6 mln zł dotyczy wykonania i dostawy nowej ładowarko – zwałowarki wraz z pełną zabudową do Elektrociepłowni numer 4 w Łodzi.
Kluczowe kierunki rozwoju Grupy Zamet obejmują:
•RYNKI OFFSHORE – Spółka dostarcza wyposażenie do wydobycia ropy i gazu z dna morskiego, wyposażenie statków, portowe urządzenia przeładunkowe, dźwigi. Obroty tego segmentu generowane są na rynkach zagranicznych, gdzie Grupa systematycznie umacnia współpracę z dotychczasowymi klientami m.in. z GE Oil & Gas oraz Grupą Aker Solutions oraz rozszerza współpracę z nowymi podmiotami z branży.
•RYNEK HUTNICZY – Grupa dostarcza samodzielnie zaprojektowane i wykonane wyposażenie hut metali żelaznych i nieżelaznych, walcowni, kuźni. Grupa zamierza wzmocnić pozycję na tym rynku.
•GÓRNICTWO – produkty oferowane przez Grupę to m.in.: koparki wielonaczyniowe, ładowarko-zwałowarki, zaprojektowane przez własne biuro konstrukcyjne. W zakresie systemów ciągłego wydobycia powierzchniowego oraz transportu, Zamet należy do czołówki dostawców na rynku krajowym i za granicą i współpracuje m.in. z Kompanią Węglową, KHW, JSW oraz LW Bogdanka.

O ZAMET INDUSTRY SA:
Zamet Industry SA specjalizuje się w produkcji wielkogabarytowych maszyn i urządzeń dla sektora offshore i przemysłu hutniczego. Spółką zależną Zamet Industry jest Zamet Budowa Maszyn SA, która prowadzi działalność związaną z projektowaniem, budową oraz serwisem maszyn dla hutnictwa i metali nieżelaznych.
Zamet Industry SA oferuje m.in. urządzenia na platformy wiertnicze, urządzenia do podwodnego wydobycia ropy i gazu, urządzenia dźwigowe, przeładunkowe oraz maszyny dla górnictwa.
Zamet Industry SA jest właścicielem 100% udziałów spółki Zamet Budowa Maszyn SA, która specjalizuje się projektowaniu, budowie oraz serwisowaniu maszyn dla hutnictwa oraz zakładów przetwórstwa stali i metali nieżelaznych.
Spółka została wydzielona we wrześniu 2011 roku ze struktur Grupy FAMUR. Akcje Zamet Industry SA zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w październiku 2011.

Jacek Dąbrowski/Genesis