Zakończony remont platformy Lotos Petrobaltic

maj 22, 2015 | Stocznie

1platformalotnauW stoczni Nauta dobiegła końca druga część remontu platformy wiertniczej Lotos Petrobaltic. Platforma jest gotowa do rozpoczęcia prac na złożu B8. 

W suchym doku SD I platforma przeszła kompleksowy remont w części podwodnej. Zakres prac obejmował m.in. przegląd kadłuba, naprawy nóg i zbiorników, konserwację poszycia, czyszczenie i malowanie dna oraz rufy, przegląd rurociągów oraz wymianę systemu przesuwu wieży wiertniczej. Po ukończeniu prac platforma otrzymała pięcioletnie świadectwo klasy wydane przez towarzystwo klasyfikacyjne American Bureau of Shipping.

Pierwszą część remontu platformy Stocznia Nauta wykonała na przełomie roku 2014 i 2015. Wtedy zostały przeprowadzone prace w części nawodnej. Remont został podzielony na dwa etapy, ponieważ na początku tego roku platforma została zatrudniona do przeprowadzenia prac interwencyjnych związanych z rekonstrukcją odwiertu na złożu B3-5.

Odnowiona platforma została przeholowana ze stoczni na koncesję Gaz Południe, gdzie rozpoczęto przygotowania do odwiercenia otworu rozpoznawczego B21-3. Cała operacja holowana wraz z pozycjonowaniem i stabilizacją platformy w miejscu postoju trwała 48 godzin.

Lotos Petrobaltic jest platformą samopodnośną, typu jack-up. Wyposażona jest w trzy nogi kratownicowe, dzięki którym może prowadzić odwierty na wodach o głębokości 105 m. Platforma została wybudowana w Singapurze w 1989 r. Lotos kupił ją w lutym 2014 r., wcześniej prowadziła odwierty na wodach zachodniej Afryki, pracując dla firmy Transocean Offshore Gulf of Guinea. Po remoncie platforma będzie wykonywała zarówno nowe otwory, jak i prace związane z rekonstrukcją otworów już istniejących.

Nauta