Zachodniopomorski Szlak Żeglarski bogatszy i piękniejszy

wrz 25, 2013 | Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski

1szlakKolejni beneficjenci urzeczywistnią swoje inicjatywy w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Będą to: Stowarzyszenie Związku Portów i Przystani Jachtowych LOT ZSŻ, gmina Stepnica i EuroJacht Klub Pogoń Szczecin. Wsparcie na realizację projektów pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Podpisanie umów z udziałem marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza odbyło się dziś, w środę, 25.09.br.

Łączna wartość projektów wyniesie 9 348 477 złotych. Wsparcie z RPO WZ to kwota 4 263 720 złotych.

– Zachodniopomorski Szlak Żeglarski to idea, a właściwie wizja, która staje się elementem zachodniopomorskiej rzeczywistości. Możliwe jest to dzięki zaangażowaniu środowisk żeglarskich oraz dzięki środkom unijnym. Wydatki inwestycyjne, na 28 przystani żeglarskich i portów jachtowych, sięgnęły ponad 200 milionów złotych. To również zaangażowanie samorządów lokalnych na rzecz powstania markowego produktu turystycznego Pomorza Zachodniego. Uczyniliśmy duży krok do przodu, choć wiele jeszcze przed nami. Staramy się, aby w ramach obecnej perspektywy unijnej dopieszczać infrastrukturę żeglarską w regionie. Teraz chcielibyśmy włączyć w to element promocji, licząc na to, że zrealizowane projekty stanowić będą w przyszłości gałąź gospodarki – mówił marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W ramach podjętych działań zrealizowane zostaną następujące projekty:

1/ Stowarzyszenie Związku Portów i Przystani Jachtowych Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego – „Program Promocji Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”. Całkowity koszt projektu wyniesie 3 820 000 złotych, wsparcie z RPO WZ na lata 2007-2013 to 2 865 000 złotych. Zakłada szeroką promocję szlaku poprzez np. udział w tarach, przeprowadzenie wydarzeń tematycznych oraz organizację kampanii medialnych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

 – Jesteśmy w momencie, kiedy idea i wykonanie przynoszą efekty. Przed nami promocja szlaku. Pragniemy oprzeć ją o targi i wydarzenia tematyczne i kampanie medialne. W tym celu uruchomiliśmy serwis internetowy. Pracujemy nad przygotowaniem systemu lojalnościowego dla naszych partnerów  – zaznaczył prezes Stowarzyszenia Związku Portów i Przystani  Jachotowych LOT ZSzŻ Zbigniew Jagniątkowski.

2/ Gmina Stepnica – „Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy – etap II”. Koszt całkowity projektu to 4 531 677 złotych, z czego wsparcie z RPO WZ na lata 2007-2013 to 1 000 000 złotych. Zakres prac obejmie m.in. zakończenie remontu i modernizacji infrastruktury Kanału Młyńskiego, poprawy dostępu do przystani od strony lądu, remont drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi, budowę nowej przystani w Basenie Rybackim na około 35-40 jednostek.  

– To kolejny projekt realizowany w naszej gminie. Gmina jest właścicielem trzech portów: rybackiego, handlowego i przeładunkowego. Nowa inwestycja przeprowadzona zostanie w basenie rybackim i znacząco wpłynie na rozwój żeglarstwa i turystki wodnej  – wspomniał wójt Stepnicy Andrzej Wyganowski.

3/  Stowarzyszenie Euro Jacht Klub „Pogoń” Szczecin – „Remont nabrzeża wschodniego oraz budowa falochronu i pomostów Portu Jachtowego Mariny „Pogoń” stanowiącego element infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, koszt inwestycji wyniesie 996 800 złotych, a wsparcie z RPO WZ to kwota 398 720 złotych. Projekt zakłada m.in. wykonanie nowego i wyremontowane istniejącegonabrzeża wschodniego, budowę falochronu od zachodniej strony przy wejściu do przystani oraz powstanie dwóch pomostów w basenie portowym.

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski to produkt turystyczny regionu obejmujący ponad 20 inwestycji na rzecz rozwoju żeglarstwa i turystyki wodnej na Pomorzu Zachodnim.

 – Zachodniopomorski Szlak Żeglarski to produkt niepowtarzalny, szczególnie sposób jego finansowania. To jedna z nielicznych takich inicjatyw w Polsce. Obejmuje ona 28 inwestycji, których całkowity koszt stanowi ponad 280 milionów złotych. Wsparcie ze środków Unii Europejskiej wyniosło około 126 milionów złotych – podkreślił dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego Marcin Szmyt.

Następnie rozmowy i dyskusje przeniosły się do Sali Anny Jagiellonki Zamku Książąt Pomorskich. Odbyła się tam „I Konferencja Roczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”. Uczestnicy przedstawili działania inwestycyjne w otoczeniu portów i przystani jachtowych ZSzŻ, omówili koncepcję ich finansowania w nowej perspektywie unijnej oraz zaprezentowali działania dotyczące szerokiej promocji szlaku.