Zachodniopomorski KLASTER MORSKI na II Kongresie Klastrów Polskich

cze 2, 2014 | Polskie nowości

1kongresklastrowKlastry Polskie – rola i kondycja, u progu nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020 – pod takim hasłem odbył się 20 maja 2014 roku II Kongres Klastrów Polskich. W wydarzeniu, zorganizowanym w Sali Kolumnowej Sejmu RP przez Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie,  wzięli udział przedstawiciele klastrów z całego kraju wraz z przedstawicielami najwyższych polskich władz, m.in. Wicepremier Janusz Piechociński, Wiceminister Gospodarki Grażyna Henclewska, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Jacek Guliński.

Otwarcia kongresu dokonał Minister Janusz Piechociński, który w swoim przemówieniu, jak zwykle podkreślił istotną rolę kooperacji nauki z przemysłem. Pojęcia takie jak: „innowacje”, „globalizacja”, „szeroko pojęty potencjał naukowy i gospodarczy” również nie zostały pominięte. Minister zwrócił uwagę na statystykę, według której „co dziesiąty europejski student jest Polakiem”, uważając, że jest to wartość pozytywna, którą powinno się wykorzystać.

Forma kongresu obejmowała 3 panele tematyczne, zwieńczane dyskusjami powołanych gości oraz dyskusjami kuluarowymi.
Panel I „Nauka  – administracja – przemysł. Razem dla innowacji.” dotyczył standardowych trzech idei klastrów. Współpraca między podmiotami tych środowisk wpływa na zwiększenie ich konkurencyjności oraz efektywności opracowanych innowacji.

Panel II „ Jak finansować, jak wspierać, kogo wspierać. Środki funduszy europejskich i wsparcie krajowe dla klastrów na rzecz innowacji” za interesował potencjalnych beneficjentów programów umożliwiających finansowanie projektów w ramach dziedziny B + R. Największe szanse na wsparcie będą miały klastry o znaczeniu kluczowym oraz takie, których działalność jest związana z inteligentnymi specjalizacjami (istnieje 18 krajowych specjalizacji, określonych w Krajowej strategii inteligentnej specjalizacji).

Panel III „Klastry – jak to działa, dobre i złe doświadczenia. Klastry przemysłów high – tech kontra klastry tradycyjnych branż przemysłowych.” W tej części kongresu przedstawiciele klastrów zajmujących się specjalistycznymi technologiami oraz tradycyjnymi rozwiązaniami skonfrontowali swoje działalności, prezentując swoje osiągnięcia oraz perspektywy rozwoju.

Patronatem honorowym II Kongres Klastrów Polskich objęli Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska, Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Spotkanie przedstawicieli klastrów stworzyło możliwość porozumienia w ramach wspólnej działalności i integracji środowisk różnych branż oraz możliwości finansowania założonych przedsięwzięć w ramach zwiększenia konkurencyjności na rynku polskim i międzynarodowym.

K.W.