Zabezpieczenie przed siłą morza gotowe

lis 7, 2013 | Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski

1ochronabrzeguUroczyste zakończenie inwestycji „Modernizacja i odbudowa brzegów morskich, ochrona Mierzei Jamneńskiej” odbyło się w poniedziałek 4 listopada br. w rejonie Mielna i Unieścia. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego reprezentował podczas uroczystości wicemarszałek Andrzej Jakubowski.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Stanisław Gawłowski sekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska, Andrzej Jakubowski wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Marcin Zydorowicz wojewoda zachodniopomorski, Jacek Chrzanowski prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Tomasz Płowens, a także przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Politechniki Koszalińskiej oraz Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenach gmin Mielno oraz Manowo. Swoim zasięgiem obejmuje północno-zachodni i północno-wschodni brzeg jeziora Jamno oraz odcinek rzeki Dzierżęcinki pomiędzy jeziorami: Jamno i Lubiatowo, a także Kanał Jamneński łączący jezioro Jamno z Morzem Bałtyckim.

Realizacja inwestycji pn.: Etap I – Modernizacja i odbudowa brzegów morskich, ochrona mierzei Jamneńskiej” ma zasadniczy cel, którym jest zapewnienie ochrony brzegów morskich i całej mierzei Jamneńskiej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez ochronę przed erozyjnym działaniem silnie falujących wód morskich. Szczególnie przy wysokich stanach w morzu, bardzo dynamicznie oddziałujących na stabilność brzegów morskich.

Całkowita wartość projektu to 23 721 818,61 zł, z tego 85% pochodziło ze środków Unii Europejskiej ( 17 514 525,95 zł), a 15% to środki krajowe (3 090 798,70 zł).

Przedsięwzięcie składa się z trzech zadań:

1. Zabezpieczenie północno-wschodniego brzegu jeziora Jamno przed zalaniem drogi powiatowej relacji Mielno-Łazy oraz terenów zabudowanych m. Łazy – wał chroniący północno-wschodni brzeg jeziora Jamno o długości 2 144 m.

2. Budowa wrót sztormowych na Kanale Jamneńskim jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno.
–  regulacja Jamneńskiego Nurtu na długości 366 m (odcinek od plaży nad Morzem Bałtyckim do mostu drogowego – ul. Świerczewskiego),
– wykonanie wzdłuż Kanału Jamneńskiego wałów przeciwsztormowych:
– wykonanie od strony morza wałów przeciwsztormowych
– wykonanie wrót sztormowych (4 pary) w odcinku od km 0,259 od km 0,270 Kanału Jamneńskiego.

3. Monitoring – montaż urządzeń pomiarowo – rejestrujących, rejestrujących w niżej wymienionych miejscach: przystań Koszałka, most drogowy Unieście – Łazy, przystań w Łabuszu; Mielno, pomost Politechniki Koszalińskiej.

Ostatnie lata wykazały, że dla strategicznego bezpieczeństwa brzegów morskich oraz ludności i wartości materialnych funkcjonujących w obszarze będącym przedmiotem opracowania niezbędna jest zdecydowana poprawa zabezpieczenia brzegów morskich i całej mierzei jamneńskiej przed erozyjnym działaniem silnie falujących wód uchodzących z jeziora Jamno do Morza Bałtyckiego oraz wód cofkowych od Morza Bałtyckiego a także infrastruktury technicznej oraz naturalne wzmocnienie brzegów roślinnością. Przedmiotowa inwestycja jest realizacją powyższego zadania.