Z wizytą na terenie przyszłego terminala instalacyjnego morskich farm wiatrowych w Świnoujściu

maj 19, 2023 | Polskie nowości

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. (ZMPSiŚ) oraz spółka ORLEN Neptun przedstawiły informację na temat postępów prac związanych z budową pierwszego na polskim wybrzeżu terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. W konferencji prasowej zorganizowanej na terenie inwestycji wziął udział m.in. wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk i wiceminister klimatu i środowiska Małgorzta Golińska. W trakcie wydarzenia omówiono także rolę portów w rozwoju segmentu morskiej energetyki wiatrowej.

Morska energetyka wiatrowa ma szansę stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki. To także impuls rozwojowy dla regionu Pomorza Zachodniego, gdzie realizowane są inwestycje związane 
z łańcuchem dostaw dla nowego sektora gospodarki. Na przełomie 2024 i 2025 w porcie Świnoujście rozpocznie pracę pierwszy w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie terminali instalacyjnych dla morskich farm wiatrowych. Umowę na dzierżawę portowych terenów podpisano jesienią ub. roku między ZMPSiŚ a PKN ORLEN. Zgodnie z harmonogramem, budowa terminalu ruszy w 2023 roku 
a zdolność operacyjną terminal osiągnie na przełomie 2024 i 2025 roku.

Budowa terminalu składa się z dwóch osobnych inwestycji – części  hydrotechnicznej, za którą odpowiada Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście i części lądowej, realizowanej przez ORLEN NEPTUN. W ramach zadań realizowanych przez ZMPSiŚ powstają dwa nowe nabrzeża wysunięte o 25m na wodę w stosunku do istniejących nabrzeży. Pogłębiony zostanie tor wodny na odcinku od obrotnicy Mieleńskiej do nowego terminala, a materiał z pogłębiania zostanie wykorzystany do zalądowienia, czyli wykonania zasypów pomiędzy nowymi, a istniejącymi nabrzeżami. W części lądowej inwestycji, za którą odpowiada ORLEN Neptun, powstaną nowe powierzchnie składowe dla elementów morskich turbin wiatrowych takich jak wieże, łopaty i gondole, o łącznej powierzchni około 17ha, infrastruktura komunikacyjna, a także nowy budynek administracyjno–biurowy.

Terminal instalacyjny w Świnoujściu będzie jednym z najnowocześniejszych terminali w Europie. Każde z dwóch dostępnych nabrzeży pozwoli na wstępny montaż wież turbin wiatrowych o wysokości ponad 100 metrów i masie około 1000 ton każda. Długość nabrzeży, wynosząca w obu przypadkach 250 metrów, umożliwi operowanie największym dostępnym obecnie specjalistycznym statkom typu jack-up, przeznaczonym do instalacji najnowocześniejszych turbin o mocy jednostkowej 15MW i większych. Terminal zgodnie z założeniami posłuży w pierwszej kolejności do instalacji komponentów farmy Baltic Power, a następnie do realizacji kolejnych inwestycji na Bałtyku. Port w Świnoujściu, z uwagi na swoją lokalizację, będzie mógł oferować obsługę nie tylko polskich inwestycji, ale również zagranicznych (np. prowadzonych na wodach niemieckich, szwedzkich i duńskich).

Skorzystają na tym wszyscy

Baltic Power to wspólne przedsięwzięcie Grupy ORLEN i Northland Power. Dzięki intensywnym pracom niemal 90 ekspertów z 10 krajów jest on obecnie najbardziej zaawansowanym projektem na polskich wodach Bałtyku. Spółka zabezpieczyła już wszystkie kluczowe elementy morskiej farmy wiatrowej w ramach łańcucha dostaw, w którym uczestniczą również firmy z Polski. Baltic Power rozpoczął również w Gminie Choczewo budowę lądowej infrastruktury przyłączeniowej, która będzie odbierała moc wyprodukowaną przez turbiny na morzu.

Rozwój portu w Świnoujściu o nowy terminal to ogromna szansa na rozwój całego regionu. Badania pokazują, że jedno miejsce pracy w porcie generuje osiem miejsc pracy w przemyśle okołoportowym. To gigantyczna szansa na dynamiczny rozwój Pomorza Zachodniego, które już dziś jest liderem w kraju pod względem przemysłu związanego z branżą odnawialnych źródeł energii.

ZMPSiŚ SA