Z WIZYTĄ NA ŁASZTOWNI

cze 6, 2013 | CSL

1prezydentnalasztowniJak już informowaliśmy, 22 kwietnia br na Łasztowni nastąpiło “Symboliczne wbicie gwoździa” z okazji rozpoczęcia przebudowy i adaptacji zakupionego przez CSL Internationale Spedition zabytkowego budynku z kompleksu byłych zakładów mięsnych na przyszłą siedzibę tej firmy, a jednocześnie ogólnodostępne przyportowe centrum społeczno-biznesowo-kulturalne z zapleczem gastronomicznym. Zainteresowanie tą inwestycją wynika z faktu, że jest pierwsze tego typu przedsięwzięcia prywatnej firmy, zgodne z oczekiwanym kierunkiem docelowego rozwoju i ożywienia tego pięknego, a jednocześnie nadal nieznanego większości szczecinian fragmentu portowego miasta.

Potwierdził to także we wtorek, 4 bm prezydent Szczecina Piotr Krzystek, zapoznając się osobiście z postępem robót na “Starej Rzeźni”, a przy okazji z zaawansowaną obok budową nowej chłodni Portu Rybackiego Gryf. W trakcie pobytu na Łasztowni prezydentowi Krzystkowi towarzyszyli także szefujący inwestycjom swoich firm: dyrektor Laura Hołowacz z CSL z prezesem Markiem Jasiakiem ze spółki NBQ pełniącej funkcję inwestora zastępczego, prezes Paweł Stępień z Portu Rybackiego Gryf oraz dyrektor Mirosław Ziółkowski z SGI – inwestora sąsiadującego z Urzędem Celnym niedawno zbudowanego prestiżowego biurowca Lastadia Office. Spotkanie w tak kompetentnym gronie stanowiło naturalną okazję do wymiany poglądów na temat obecnego stanu oraz planów i perspektyw związanych z ożywieniem wkrótce powszechnie już dostępnej części portowej Starówki.

Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miasta planem zagospodarowania przestrzennego tego fragmentu historycznego centrum portowego Szczecina, na Starówce oraz sąsiadującej z nią 1lasztowniabudowaWyspie Grodzkiej, obok siedzib wielu firm i instytucji oraz wydzielonego dla potrzeb chłodni terenu i nabrzeża, funkcjonować będą placówki kultury, przedsiębiorstwa branży turystycznej, liczne lokale gastronomiczne i rozrywkowe. Komunikację między centrum miasta a Łasztownią zasadniczo poprawi zbudowanie mostu Kłodnego, a między Łasztownią a budowaną na Wyspie Grodzkiej miejską mariną, zwodzony most. W przyszłości Wyspa Grodzka, na której powstaną także inne obiekty użyteczności publicznej, ma zostać połączona z północnym cyplem nabrzeża Starówka stałą przeprawą mostową.

Uczestnicy opisywanego spotkania zgodzili się, że zasadniczego ożywienia dziś bardzo zaniedbanej Starówki oczekiwać będzie można po zakończeniu przygotowywanych wspólnie z Zarządem Portów Morskich Szczecin i Świnoujście inwestycji drogowych oraz zbudowaniu mostu Kłodnego. Nie ulega wątpliwości, że Starówka ma wszelkie szanse stać się wkrótce najbardziej prestiżowym fragmentem Szczecina. Świadczy o tym chociażby znaczne zainteresowanie oferowanymi przez SGI powierzchniami biurowymi w Lastadia Office. Dziś jeszcze pionierska decyzja CSL o lokalizacji swej siedziby właśnie na Starówce, ma także wszelkie szanse stać się przysłowiowym “strzałem w dziesiątkę”. Również dla nadal poszukiwanego partnera, zainteresowanego prowadzeniem w wyremontowanym budynku działalności gastronomicznej.

Tekst i zdjęcia

Zygmunt Kowalski