Z Funduszu TEN-T w Porcie Gdańsk

sty 20, 2014 | Port Gdańsk

1portgdanten-tW celu pogłębienia współpracy przy realizacji projektu dofinansowanego z unijnego funduszu TEN-T, gdański port odwiedził 15 stycznia 2014 roku Jarosław Kotowski, Menadżer Projektów Agencji ds. Innowacyjności i Sieci TEN-T Komisji Europejskiej. Zgłoszonemu przez ZMPG SA do Programu Rocznego TEN-T 2012 tematowi „Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: Rozbudowa nabrzeży wraz z pogłębieniem toru wodnego w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku” – jako jedynemu w Polsce – Fundusz przyznał dofinansowanie.

Z Funduszu TEN-T pomoc otrzymał także projekt, w którym Polska uczestniczy wspólnie z innymi krajami: Czechami, Słowacją, Austrią, Włochami i Słowenią. Polskim beneficjentem zadania, obejmującego opracowanie dokumentacji studyjnej dotyczącej analizy rynku transportu dla 5 Międzynarodowego Korytarza Kolejowego oraz utworzenie operacyjnych struktur organizacyjnych mogących zrealizować projekt, jest PKP PLK SA. Wsparcie 0,56 miliona EUR – przyznane ZMPG SA -umożliwi natomiast przygotowanie dokumentacji projektowej (budowlanej i środowiskowej) dla inwestycji planowanej do współfinansowania w kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020.

W trakcie spotkania z przedstawicielem Brukseli, zespół opracowujący portowe aplikacje o wsparcie UE, wraz z Wiceprezesem ZMPG SA ds. Finansowych Markiem Pietruszewskim, przedstawił w prezentacji zakres zamierzenia i harmonogram jego realizacji. Brukselski opiekun projektu Portu Gdańsk przybliżył obowiązujące procedury zamówień publicznych oraz przewidywane środki monitorowania przedsięwzięcia. Nawiązany dialog sprzyjać ma profesjonalnemu prowadzeniu zadania i rzetelności jego rozliczania. Mając świadomość wielomilionowej wartości objętych projektem przyszłych realizacji, zespół portu zadeklarował pełną transparentność dokumentacji i codzienną staranność w prowadzeniu projektu – ze strony przedstawiciela UE uzyskując zapewnienie wszechstronnej pomocy.

Janusz Kasprowicz