Z dwóch klastrów Morskich powstanie jeden?

maj 11, 2012 | Klaster Morski Pomorza Zachodniego

034Czy z dwóch istniejących powstanie jeden Klaster Morski Pomorza Zachodniego? Takie intencje mają przedstawiciele dwóch Klastrów: Konsorcjum – Klaster Morski Pomorza Zachodniego i Stowarzyszenie – Zachodniopomorskich Klaster Morski.

Wczoraj w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście odbyło się spotkanie Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego w celu przyjęcia sprawozdania z dotychczasowej działalności Klastra oraz przedstawienie koncepcji funkcjonowania na najbliższe miesiące. Jako pierwszy głos zabrał Jarosław Siergiej, prezes ZMPSiŚ S.A i jednocześnie Przewodniczącego Rady Klastra, który wymienił najważniejsze zadania, które zostały zrealizowane w ostatnich miesiącach a o szczegółach mówił Arkadiusz Marchewka – Manager Inicjatywy Klastrowej.

– Przypominam, że patronat honorowy nad naszym Klastrem objął  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Opracowaliśmy też logo Klastra i stworzyliśmy stronę internetową, Ponadto udało się nawiązać współpracę z nowymi podmiotami – Muzeum Narodowym w Szczecinie, Zarządem Morskiego Portu Police, Grupą Remontowo-Inwestycyjną Remech oraz stoczniową spółką Master – podkreśla Arkadiusz Marchewka.

Zdaniem Jarosława Siergieja – Przewodniczącego Rady, Klaster Morski stał się ważnym głosem w dyskusji na temat bieżących spraw i problemów gospodarki morskiej w naszym regionie. Najbardziej cieszy nas, że dwa działające Klastry Morskie chcą współdziałać na rzecz rozwoju zachodniopomorskiej branży morskiej.

015W tej sprawie został podpisany List Intencyjny pomiędzy Konsorcjum Klaster Morski Pomorza Zachodniego i Stowarzyszeniem – Zachodniopomorski Klaster Morski, w którym czytamy:

„Strony dążąc do krajowej i międzynarodowej pozycji konkurencyjnej podmiotów branży morskiej z terenu województwa zachodniopomorskiego wyrażają wolę współpracy w zakresie podejmowania działań zmierzających do zbudowania trwałych więzi i wypracowania zintegrowanego i innowacyjnego środowiska interesów morskich. „Strony, uważając wspieranie środowiska morskiego za priorytet swojej działalności, wyrażają wolę połączenia swoich potencjałów i podjęcia działań, zmierzających do powołania jednego podmiotu tworzącego system, skupiając różnorodne podmioty gospodarcze związane z szeroko rozumianą gospodarką morską”

Podpisali: Jarosław Siergiej – Konsorcjum Klaster Morski Pomorza Zachodniego Andrzej Podlasiński – Stowarzyszenie podpisyZachodniopomorski Klaster Morski

 

KM16Podczas spotkania przypomniano także o X Jubileuszowej Konferencji Naukowej Transport Morski 2012 pod hasłem „Transport Morski w międzynarodowych procesach logistycznych”, której współorganizatorem jest Klaster. Celem spotkania jest analiza i ocena roli transportu morskiego i portów morskich  w międzynarodowych procesach logistycznych. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele środowisk naukowych oraz praktycy zajmujący się procesami logistycznymi w lądowo-morskich łańcuchach transportowych. Udział w konferencji dla Partnerów Klastra i podmiotów wspierających jest bezpłatny.

Konferencja odbędzie się 17 maja br. w Radissonie Blu

W kolejnym posiedzeniu udział wzięli: Arkadiusz Świech (Finomar), Piotr Trojanowski (Terminal Promowy Świnoujście), Ryszard Czyć (Wyższa Szkoła Bankowości), Sylwester i Łukasz Waszczukowie (spółka Master), Tadeusz Stryjewski (Port Handlowy Świnoujście),  Lech Karwowski (Muzeum Narodowe), Paweł Wojdyła (Remech), Andrzej Podlasiński (Zachodniopomorski Klaster Morski) oraz gospodarze spotkania Jarosław Siergiej (przewodniczący Rady Klastra i Arkadiusz Marchewka (Manager Inicjatywy Klastrowej) (bt)