XXI posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

cze 25, 2013 | Ministerstwo Gospodarki, Transportu i Gospodarki Morskiej

1gm11 czerwca br. w siedzibie MTBiGM odbyło się XXI posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP, podczas którego omawiano najważniejsze problemy dotyczące pozyskiwania, jakości, dostępności oraz wspólnego korzystania z informacji przestrzennej na szczeblu organów publicznych i w różnych sektorach w odniesieniu do wdrażania w Polsce dyrektywy ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli Państwowego Instytutu Geologicznego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej RP, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Instytutu Oceanologii PAN, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Morskiego Instytutu Rybackiego, którzy na forum międzyresortowym dyskutowali na temat najlepszych rozwiązań w zakresie pozyskiwania oraz udostępniania danych morskich oraz korzyści, jakie niesie ze sobą utworzenie jednego skoordynowanego krajowego systemu gromadzenia informacji o morzu.

Przedstawiono propozycje utworzenia krajowych rozwiązań systemowych w zakresie gromadzenia oraz wymiany informacji przestrzennych dotyczących obszarów morskich w celu właściwego planowania dalszego rozwoju tych obszarów. Podczas spotkania zaprezentowany został projekt powołania Narodowego Centrum Danych Oceanograficznych, będący wspólną inicjatywą instytucji gromadzących różnorodne dane dotyczące obszarów morskich, którego zadaniem byłoby gromadzenie, weryfikacja, a następnie udostępnianie danych oceanograficznych odbiorcom krajowym i zagranicznym.

Przedstawiona została także inicjatywa powołania Centrum Satelitarnej Kontroli Środowiska Morza Bałtyckiego pn. „SatBałtyk”, którego zadaniem byłoby monitorowanie stanu środowiska naturalnego Bałtyku oraz jego wpływu na zmiany klimatyczne w tym regionie Europy. Omówiono zamierzenia projektu, szacunkowe koszty utworzenia infrastruktury badawczej, potencjał badawczo-naukowy centrum oraz wizję jego przyszłej współpracy z innymi ośrodkami badawczymi z kraju i z zagranicy.

Podczas spotkania przedstawiono również informacje dotyczące projektu dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie morskiego planowania przestrzennego, a także rewizji polityki portowej UE.