XIX posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej

sty 12, 2013 | Polityka Morska

moreSektor morski to jeden z kluczowych motorów wzrostu gospodarczego i zatrudnienia i jako jedyny obronił się w czasie kryzysu, którego skutki od dłuższego czasu odczuwa cała europejska gospodarka – powiedziała Anna Wypych-Namiotko, Podsekretarz Stanu w MTBiGM, podczas XIX posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się w dniu 11 grudnia 2012 r. w siedzibie MTBiGM.

Wiceprzewodnicząca Zespołu odniosła się m.in. do nowej europejskiej agendy morskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia w sektorach morskich, która została przyjęta przez ministrów UE właściwych ds. polityki morskiej i Komisję Europejską podczas konferencji zorganizowanej przez Prezydencję cypryjską w Limassol (tzw. „Deklaracja z Limassol”) w październiku 2012 r. Wiceminister podkreśliła, że zaproponowana nowa morska agenda będzie wspierać realizację strategii „Europa 2020” koncentrując się na wschodzących sektorach morskich, w których istnieje duży potencjał trwałego wzrostu gospodarczego oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

XIX posiedzenie Zespołu poświęcone zostało podsumowaniu dotychczasowych działań na rzecz redukcji barier dla przedsiębiorczości morskiej podejmowanych na szczeblu międzyresortowym w ostatnim roku, w tym działań związanych z ustawą deregulacyjną przygotowaną przez Ministerstwo Gospodarki. Omówione zostały postępy prac we wdrażaniu w Polsce koncepcji „Single Window” w obrocie towarowym z zagranicą, które koordynuje Służba Celna. Przedstawiono również prezentację na temat inicjatywy „Koalicja Morska”, powołanej przez przedstawicieli przedsiębiorców działających w branży morskiej oraz zarządów portów w celu zwiększenia wolumenu przeładunków w polskich portach morskich oraz terminalach kontenerowych. Członkom Zespołu przedstawiono informację na temat V Konferencji Ministrów Transportu Rady Państw Morza Bałtyckiego, która odbyła się 5 grudnia 2012 r. w Moskwie, a także ustalenia z ostatniego spotkania Komisji Helsińskiej (HELCOM HOD), w tym odroczenie do 2014 r. wniosku o wyznaczenie obszaru Morza Bałtyckiego obszarem kontroli tlenków azotu NOx (NECA).