Konferencja „Transport Morski 2013”

maj 17, 2013 | Szczecin

1DSC02293W dniu 16 maja 2013 odbyła się kolejna edycja konferencji morskiej pod  hasłem:  SYSTEMY ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO W TRANSPORCIE MORSKIM. To ważne przedsięwzięcie rozpoczął prof. Henryk Salmonowicz, który przedstawił program konferencji i tematy, które miały zostać  poruszone.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Pani Anny Wypych-Namiotko, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Pana Olgierda Geblewicza, Wojewody Zachodniopomorskiego, Pana Marcina Zydorowicza, Prezydenta Miasta Szczecina, Pana Piotra Krzystka. DSC02333

Jak w roku ubiegłym kilka słów otwierających konferencje wygłosił Pan Jarosław Siergiej Prezes ZMPSiŚ – „Głęboko wierzę w to, że wygłoszone kolejno referaty a także dyskusje odpowiedzą nam na kilka nurtujących pytań dotyczących trendów w logistyce. Życzę Państwu i sobie samemu by ta konferencja dała odpowiedź w jaki sposób powinniśmy kształtować systemy logistyczne i w jaki sposób tworzyć odpowiednie struktury organizacyjno decyzyjne, zachęcam wszystkich Państwa do aktywnego uczestnictwa w konferencji”

Celem konferencji była przede wszystkim analiza i ocena systemów zarządzania logistycznego występująca w żegludze i portach morskich jako elementów międzynarodowych łańcuchów transportowych i sieci dostaw.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele środowisk naukowych związanych z problematyką logistyki morskiej oraz praktycy zainteresowani współpracą z ośrodkami naukowymi w zakresie funkcjonowania i przemian procesów logistycznych w lądowo-morskich łańcuchach transportowych. Pośród prelegentów zasiedli  prof. dr  hab. Marek Grzybowski , dr inż. DSC02307Andrzej Montwiłł oraz dr Dariusz Bernacki. Pierwszy Panel Pana Marka Grzybowskiego dotyczył rozwoju systemów zarządzania logistycznego w portach morskich, kolejny prowadzony przez Pana Andrzeja Montwiłła to systemy zarządzania logistycznego w portach morskich. Ostatnia część prowadzona przez dr Dariusza Bernackiego dotyczyła systemów zarządzania logistycznego w żegludze morskiej. Dodatkowo podczas konferencji wypowiadali się m.in. Jarosław Siergiej Prezes ZMPSiŚ, prof. Czesława Christowa, Pan Jerzy Wójtowicz Prezes Zarządu C. Hartwig Szczecin, Manfred Michel prezes Zarządu DB Port Szczecin, Aneta Szreder z ZMPSiŚ, Dominik Rozkrut Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

Zapraszamy do >GALERII ZDJĘĆ.<