Wzrasta potencjał przewozowy Terminalu Promowego w Świnoujściu

sty 7, 2014 | Port Świnoujście

1tt-line1Na terminalu promowym w Świnoujściu wprowadzany jest kolejny – dziesiąty już – prom łączący Świnoujście ze Szwecją. Tym razem jest to jednostka należąca do niemieckiego operatora promowego TT-Line, który posiada 6 nowoczesnych ro-paxów i świadczy usługi na trasach Travemünde – Trelleborg (od 1962) oraz Rostock-Trelleborg (od 1992).  Niemiecki operator zadbał  jednak, aby jednostka wprowadzona na trasę Świnoujście-Trelleborg  pływała pod polską banderą i z polską załogą.

7 stycznia 2014 do Świnoujścia po raz pierwszy przybył prom tego niemieckiego operatora – jest to m/f Nils Dacke, dysponujący 2200 m linii ładunkowej oraz 162 kabinami dla ponad 300 pasażerów. Prom ten będzie oferować 6 zawinięć tygodniowo. Po zarejestrowaniu w pierwszych dniach stycznia jednostki w PRS, trwają w Świnoujściu inspekcje związane z dopuszczeniem promu do żeglugi na nowej trasie. Jednostka do Świnoujścia przybyła z Travemünde. Po zakończeniu procedury odbioru, m/f Nils Dacke popłynie do Trelleborga. Na chwilę obecną  zabierze 47 samochodów ciężarowych, 20 samochodów osobowych oraz 70 pasażerów.

Wprowadzenie kolejnego – dziesiątego już – promu  do oferty terminalu promowego w Świnoujściu, który stanowi integralną część korytarza transportowego łączącego Skandynawię z krajami Europy południowej,  zwiększy potencjał przewozowy dla wszystkich klientów i armatorów.

Terminal Promowy Świnoujście sp. z o.o., jako jeden z nielicznych operatorów portowych, uchronił się przed kryzysem gospodarczym ostatnich lat. Zawdzięcza to systematycznemu wzrostowi przewozów na obsługiwanych przez ten terminal liniach promowych pomiędzy Świnoujściem a Szwecją. Z roku na rok Terminal Promowy w Świnoujściu notuje wzrosty w przeładunkach drobnicy promowej. W 2012 roku łącznie przeładowano tam 508,2 tysięcy pojazdów i 6,4 mln ton ładunków oraz obsłużono prawie 0,8 miliona pasażerów. Rok 2013 zakończył się kolejnym wzrostem dla terminalu – wyniki za ubiegły rok to między innymi ponad 7% wzrost ilości samochodów ciężarowych przewiezionych pomiędzy Świnoujściem, a szwedzkimi portami Ystad i Trelleborg.  Ilość ładunków liczona z wagą pojazdów wyniosła 6,6 miliona ton.

Porównując także wyniki świnoujskiego terminalu do przewozów realizowanych na połączeniach promowych innych linii bałtyckich, gdzie obserwowana jest stagnacja lub nawet regres, wyraźny wzrost przeładunków świnoujskiego terminalu promowego jest charakterystyczny – potwierdza jego wysoką pozycję konkurencyjną na rynku przewozów promowych. Dzieje się tak, dzięki ilości promów pływających pomiędzy Świnoujściem a portami Ystad i Trelleborg. Ich ilość pozwala na stworzenie wirtualnego mostu pomiędzy Polską a Szwecją.

Dynamiczny rozwój terminalu  możliwy jest zarówno dzięki wysiłkowi armatorów promowych. Niemożliwy byłby jednak bez stałej rozbudowy i dostosowywania infrastruktury terminalu do potrzeb i wymagań jego klientów. Obecnie realizowana jest na nim inwestycja infrastrukturalna, związana z budową nowego stanowiska promowego nr 1. Inwestycja ta, z kosztami całkowitymi na poziomie  153 mln zł i przy wsparciu funduszy unijnych na poziomie prawie 71 mln zł, ma na celu wyjście naprzeciw tendencjom rynkowym związanym z obsługą większych promów. W ten sposób nowo wybudowane stanowisko promowe umożliwi przyjmowanie jednostek promowych o max. dł. 220m – czyli takich, które nie są obecnie obsługiwane w Świnoujściu z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury.  Zgodnie z planami, nowe stanowisko nr 1 oddane zostanie jeszcze w tym roku.

Również w przyszłej perspektywie unijnej 2014-2020 planuje się inwestycję zwiększającą potencjał Terminalu Promowego w Świnoujściu. Chodzi o przystosowanie infrastruktury 1ttline2terminalu  do obsługi transportu intermodalnego, m. in. poprzez modernizację (połączenie) stanowisk promowych nr 5 i 6. Prace zakłada się przeprowadzić w latach 2015-2018, a ich szacunkowy koszt wynosi 127,8 mln PLN. Już teraz Terminal Promowy w Świnoujściu jako jedyny w Polsce – i jeden z 8 na Bałtyku – obsługuje promowe przewozy kolejowe. Dzięki odpowiedniemu układowi torów, placów manewrowo – składowych, terminal może być przystosowany także do przeładunku jednostek transportu intermodalnego.

Znaczenie w obsłudze transportu intermodalnego wiąże się także z idealnym położeniem terminalu promowego na najkrótszej drodze łączącej Skandynawię ze środkową i południową Europą.  Posiadając znaczny potencjał przeładunkowy wraz z istniejącymi połączeniami promowymi, terminal spełnia rolę autostrady morskiej, będącej elementem korytarza tranzytowego północ – południe, biegnącego z południa Europy, m. in. przez Węgry, Polskę do Skandynawii.

Potencjał rozwojowy Terminalu Promowego w Świnoujściu dostrzegany jest na rynku przewozów promowych także poprzez wprowadzanie na linie promowe kolejnych jednostek. Już w ubiegłym roku linia promowa Świnoujście-Ystad została zasilona przez Polską Żeglugę Batycką promem m/f Baltivia, pływającym wcześniej u tego operatora na linii Gdańsk-Nynäshamn.

W ten sposób na liniach promowych pomiędzy Świnoujściem a Skandynawią do dnia dzisiejszego pływało obecnie dziewięć promów, z których operatorem dwóch (tj. m/f Baltivia i m/f Wawel) jest Polska Żegluga Bałtycka, a operatorem pozostałych siedmiu promów (tj. m/f Galileusz, m/f Gryf, m/f Wolin, m/f Polonia, m/f Skania oraz m/f Mikołaj Kopernik i m/f Jan Śniadecki) jest Unity Line, działający także na rzecz armatora Euroafrica Linie Żeglugowe.

Wprowadzenie w dniu dzisiejszym, tj. 7 stycznia 2014, kolejnego – dziesiątego już – promu  do oferty terminalu promowego w Świnoujściu, który stanowi integralną część korytarza transportowego łączącego Skandynawię z krajami Europy południowej,  zwiększy potencjał przewozowy dla wszystkich klientów i armatorów.