Wysokie wzrosty przeładunków w pierwszym kwartale

kw. 19, 2017 | Różne

Wysokie wzrosty przeładunków w marcu br. odnotowały porty w Szczecinie i Świnoujściu. Łączne obroty portowe w tym okresie wyniosły 2.402,0 tys. ton i były wyższe o 15,7% w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Na taki wynik wpływ miał m.in. znaczący wzrost przeładunków ropy i jej przetworów (o 210,9%), wynikający nie tylko z dostaw LNG z Kataru, ale również dzięki cyklicznym dostawom oleju napędowego do Holandii i Szwecji oraz imporcie tego surowca z portów rosyjskich.

Drobnica, która dominuje w strukturze przeładunków portów, wykazuje stałą tendencję wzrostową, głównie dzięki aktywności Terminala Promowego w Świnoujściu, gdzie odnotowano 12,2%  wzrost wyników działalności. Łączne obroty drobnicą wyniosły w marcu br. 1.152,7 tys. ton.

Znaczący (31,1%) wzrost przeładunków odnotowano w grupie ruda. Wzrost przeładunku tych towarów to efekt obsłużenia sześciu większych statków, z rudą pochodzącą z Brazylii, Liberii, RPA i Norwegii.

Nie najgorsze wyniki osiągnięto w trudnym ostatnio obszarze obrotów w grupie towarowej węgiel.  Jednostkowym dostawom koksu do Indii i importowi węgla z USA towarzyszyło ożywienie ruchu barkowego z węglem do Niemiec, co przełożyło się na obroty na poziomie 204,8 tys. ton.   

Przeładunki zboża spadły o 6,6% ale odnotowano zwiększoną aktywność w eksporcie, głównie pszenicy, do krajów afrykańskich. Po wielu latach braku aktywności przywrócono eksport tego towaru na Kubę. Stosunkowo mniej przeładowano śruty sojowej. Łączne obroty w grupie zboża wyniosły w marcu br. 172,9 tys. ton.
W grupie inne masowe, zauważalny był wzrost przeładunków nawozów rolniczych. Łączne obroty wszystkich towarów w tej grupie wyniosły 276,0 tys. ton i były niższe o 12,7% w stosunku do marca 2016 r.

Ogółem, po pierwszym kwartale 2017 r. łączne przeładunki są wyższe o 9,0% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wynoszą 6.411,7 tys. ton. Na tak dobry wynik wpływ miał głównie  wzrost przeładunków drobnicy (głównie promowej), ropy i gazu LNG oraz zbóż.  

Lp. Grupa towarowa Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym
2016 2017 %%
marzec 3 m-ce marzec 3 m-ce 05:03:00 AM 06:04:00 AM
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Węgiel 241,4 656,6 204,8 534,4 84,8 81,4
2 Ruda 195,4 586,6 256,2 600,9 131,1 102,4
3 Inne masowe 316,1 814,4 276,0 731,2 87,3 89,8
4 Zboże 185,2 477,1 172,9 537,3 93,4 112,6
5 Drewno 1,2 2,0 0,8 4,2 66,7 210,0
6 Drobnica 1 027,9 2 894,4 1 152,7 3 099,1 112,1 107,1
w tym:
drobnica promowa 741,1 2 084,3 831,8 2 219,4 112,2 106,5
7 Ropa i przetwory 108,9 449,1 338,6 904,6 310,9 201,4
Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu 2 076,1 5 880,2 2 402,0 6 411,7 115,7 109,0
8 Przeładunki kontenerów TEU (20′) 6 640,0 19 867,0 7 693,0 22 360,0 115,9 112,5