Wyróżnienie „Równa Firma” dla ZMPSiŚ

mar 20, 2015 | Port Szczecin

1rownafirma2Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wyróżniony tytułem „Równa Firma”  – jako przedsiębiorstwo, które dba o otoczenie lokalne, rozwój regionu oraz  swoją postawą daje pozytywny przykład innym organizacjom w województwie zachodniopomorskim.

Tytuł „Równa Firma” przyznawany jest  w ramach plebiscytu organizowanego przez pracow-ników naukowych Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Głównym jego celem jest nagradzanie przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych (CSR – Corporate Social Responsibility), by motywować je do takich działań, jak również by promować społeczną odpowiedzialność biznesu w środowisku lokalnym. Firmy badano także pod względem społecznej odpowiedzialności i aktywności wśród studentów, tworzenia możliwości kontaktu środowiska biznesowego ze środowiskiem studenckim oraz zwiększania świadomości roli społecznej odpowiedzialności biznesu wśród studentów i przedsiębiorstw.

Kalendarz plebiscytu podzielony był na kolejne etapy. Na wstępie – poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej – każdy mógł zgłosić swojego kandydata. Następnie zgłoszone firmy, które wyraziły zgodę na udział w plebiscycie, były oceniane przez studentów (za pomocą ankiety) oraz przez Kapitułę Plebiscytu. Dokonując oceny, brano pod uwagę takie aspekty jak: skala działań społecznych, w tym ilość i zasięg inicjatyw, w które angażuje się nominowany, korzyści dla otoczenia, opinie mediów na temat podejmowanych przez przedsiębiorstwo działań oraz sposób komunikacji z interesariuszami.

Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się 19 marca br. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W tegorocznej – trzeciej z rzędu – edycji plebiscytu ocenie poddano 38 firm spośród 134 zgłoszonych w ramach pierwszego etapu.  W imieniu Zarządu ZMPSiŚ SA tytuł odebrała dyrektor ds. handlowych i marketingu Aneta Szreder-Piernicka.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Marszałek Województwa Zachodniopomor-skiego oraz Prezydent Miasta Szczecina.

Monika Woźniak-Lewandowska