Wyrównać stawki portowe

lip 21, 2014 | Polskie nowości

1bulkaTrwają prace zmierzające do zrównania stawek za wieczyste użytkowanie nieruchomości w portach morskich. Od lat bowiem w Trójmieście są one 10 razy niższe niż w Szczecinie i Świnoujściu.

Mimo negatywnej oceny rządu oraz zastrzeżeń UOKiK, projekt nowelizacji ustawy mającej znieść nierówności skierowano do dalszych prac w komisji sejmowej.

O preferencyjnym opodatkowaniu – 0,3 proc. – w portach trójmiejskich zdecydowali prezydenci Gdańska i Gdyni. Tymczasem w Szczecinie i Świnoujściu roczne oprocentowanie tej stawki wynosi 3. Dotychczasowe starania o zrównanie opłat były nieskuteczne. Skargi Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście sąd odrzucał, uznając 3-procentową stawkę za zgodną z prawem.

Latem ub. roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa. Jednak nie rozwiązało to problemu. Według prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, tylko zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwoli mu obniżyć stawkę. Taki projekt nowelizacji zgłosił Klub Parlamentarny PiS. W listopadzie ub. roku odbyło się jego pierwsze czytanie w komisjach. Projekt trafił do dalszych prac w podkomisji nadzwyczajnej.

Na jej posiedzeniu 23 kwietnia br. prace nad nowelizacją zawieszono. Zgodnie z sugestią biura legislacyjnego, zawnioskowano o opinię prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodziło o sprawdzenie, czy znowelizowany przepis ustawy nie stanowi programu pomocowego.

W zeszłym tygodniu podkomisja znów się zajęła projektem. Ze stanowiska UOKiK wynika, że nowelizacja niesie ryzyko wystąpienia pomocy publicznej. Jak jednak zauważył poseł Arkadiusz Litwiński (PO), opinia nie odnosi się do obecnej sytuacji portów w Trójmieście – czy obowiązująca tam stawka preferencyjna stanowi niedozwoloną pomoc publiczną.

– Debatujemy po raz kolejny nad bardzo prostą ustawą – dziwił się poseł Michał Jach (PiS). – Problem dotyczy trzech podmiotów gospodarczych. Dlaczego jego rozwiązanie ciągnie się tak długo?

Ostatecznie podkomisja przyjęła projekt i skierowała go do dalszych prac w komisji infrastruktury. Gdyby nowelizacja została zatwierdzona przez parlament, weszłaby w życie 1 stycznia 2015 r.

Jednocześnie są próby przeforsowania innego rozwiązania. Chodzi o zastąpienie użytkowania wieczystego portowych nieruchomości własnością.

– Jest w tej sprawie pozytywne stanowisko ministerstwa skarbu – poinformował poseł Litwiński. – Problem może być jednak z gruntami znajdującymi się w granicach portu, ale nie należącymi do ZMPSiŚ.

Dodajmy, że zarząd portów czeka również na rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Spółka odwołała się bowiem od decyzji prezydentów Szczecina i Świnoujścia, którzy odmówili aktualizacji opłat (obniżenia stawek do 0,3 proc.). 

Źródło: kurier24.pl