Wyjątkowa pogłębiarka już w akcji – prowadzi prace w szczecińskim Kanale Dębickim!

lip 22, 2022 | Port Szczecin

Lepszy dostęp do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego wkrótce stanie się faktem. Dotąd wykonano ponad 40 procent zaplanowanych tam robót i prace właśnie wkroczyły w najważniejszą fazę – rozpoczęło się pogłębianie dna.

Inwestorem modernizacji i rozbudowy szczecińskiego portu jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. W ramach tego zadania zaplanowano m.in. budowę nowego nabrzeża Norweskiego (stanowiącego przedłużenie linii już istniejącego nabrzeża Fińskiego, które pełni funkcję terminala kontenerowego) oraz modernizację istniejących nabrzeży Czeskiego i Słowackiego
Dodatkowo do wybudowania jest nabrzeże Duńskie na długości ok.  770 metrów które będzie pełnić funkcję zabezpieczenia brzegu Ostrowa Grabowskiego i pozwalać w przyszłości przedłużyć linię nabrzeża Norweskiego.

Elementem wspólnym dla wszystkich nabrzeży jest poszerzenie Kanału Dębickiego do szerokości 200 m (obecnie ma 120 metrów) oraz pogłębienie basenu do głębokości technicznej 12,5 m.

Pogłębia Inż. Łęgowski

Jak przekonuje Wykonawca tej inwestycji, konsorcjum firm NDI S.A. oraz NDI SOPOT S.A., realizacja przebiega bardzo sprawnie, dzięki czemu już można się cieszyć z wejścia w kolejną, szczególnie istotną fazę budowy.

– Rozpoczęliśmy kluczowe prace przewidziane dla tego zadania, czyli roboty czerpalne. Pogłębianie dna przebiega z wykorzystaniem pogłębiarki – statku, który się nazywa „Inż. Stanisław Łęgowski”. Zbiera on nadmiar piasku i namułów, aby osiągnąć wymaganą rządną docelową dna – mówi Piotr Arabczyk, Dyrektor Projektu z Grupy NDI. – Po wypełnieniu ładowni, statek kieruje się do specjalnie przygotowanego miejsca postoju na odcinku Przekopu Mieleńskiego, a tam zebrany urobek systemem krótkich rurociągów tłoczy na specjalne przygotowane wcześniej Pole Odkładu.
Pogłębiarka ma pojemność ładowni sięgającą aż 1600 m3. Pracuje 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Ilość mas ziemnych do przetransportowania to aż 1,5 miliona m3 – 800 tys. z nowego nabrzeża oraz 700 tys. z pozostałych części kanału.

Co ważne, wszystkie prace odbywają się ze stałym nadzorem ornitologów, którzy dbają o zachowanie naturalnego stanu środowiska wśród obszaru budowy.

Nabrzeże Norweskie za pół roku

Ale to nie jedyne prace, jakie Grupa NDI realizuje obecnie w szczecińskim porcie. Poza rozpoczęciem Robót Czerpalnych, na nabrzeżu Norweskim i Duńskim pogrążono już wszystkie ścianki szczelne i wykonano 100 proc. kotew gruntowych. Na nabrzeżu Czeskim i Słowackim również w ramach Etapu Pierwszego wykonano wszystkie kotwy oraz całą palisadę złożoną z rur stalowych (255 szt.) i ścianek szczelnych (252 szt.). Obecnie Wykonawca realizuje docelowe konstrukcje żelbetowe, których ukończenie przewidziane jest na początek 2023 roku. Po ich zakończeniu wbuduje urządzenia bezpieczeństwa, czyli odbojnice morskie, pachoły, wyposażenie ratownicze oraz elementy zabezpieczające ruch transportu lądowego.
– Ponieważ odpowiednio wcześniej zabezpieczyliśmy kluczowe materiały budowlane, Szczecin zaraz na początku 2023 roku dorobi się zupełnie nowego nabrzeża Norweskiego o długości 300 metrów. Będzie ono w pełni przystosowane do obsługi statków – podkreśla Piotr Arabczyk, Dyrektor Projektu.
Prace pełną parą postępują także na polu odkładu na Wyspie Ostrów Mieleński, gdzie wykonano m.in. ok. 65 procent platformy roboczej oraz ok. 15% tzw. kontenerów, które będą tworzyły obwałowanie nowego pola refulacyjnego.

Wszelkie roboty zakończą się do połowy roku 2024. Projekt jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt prac to ok. 343,1 milionów złotych brutto.

 

NDI