Wygasają umowy – dla kogo plaże?

lut 6, 2013 | Polskie nowości

1plazaaaaZachodniopomorskie plaże, tak jak pozostałe leżące wzdłuż polskiego wybrzeża, należą do Skarbu Państwa. Większość z nich jest wydzierżawiona samorządom. W powiecie kołobrzeskim regulujące je umowy wygasają z końcem marca. W pozostałych powiatach jest różnie.

Aby ujednolicić system gospodarowania plażami, w Urzędzie Wojewódzkim spotkali się starostowie zachodniopomorskich powiatów położonych wzdłuż wybrzeża Bałtyku. W spotkaniu uczestniczyli starostowie ze Sławna, Koszalina, Kołobrzegu, Gryfic, Kamienia Pomorskiego i ze Świnoujścia.

Wojewoda przedstawił zebranym swoją wizję dalszego zarządzania plażami. Przyjęto, że będą ogólnodostępne, a wstęp na nie będzie nieodpłatny. Nie będzie także możliwości ich komunalizacji, ale za to będzie możliwość ich wydzierżawiania na czas określony. Uczestnicy spotkania nie mieli wątpliwości, że konieczne jest uregulowanie stanów prawnych nieruchomości usytuowanych wzdłuż wybrzeża. Chodzi o to, by wykreślić z ewidencji gruntów i budynków zapisy mówiące o trwałym zarządzie Urzędu Morskiego.

– Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski został koordynatorem projektu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi w pasie technicznym zachodniopomorskiego wybrzeża – informuje jego rzecznik Marlena Wasilewicz-Wachowska. – Teraz pozostali starostowie będą do niego przesyłali swoje propozycje dotyczące dalszego funkcjonowania plaż. Później zostanie wypracowane wspólne stanowisko w tej sprawie.

Zanim zapadną ostateczne decyzje, starostowie chcą spotkać się z włodarzami gmin zainteresowanych użytkowaniem plaż.

Źródło: www.kurier24.pl