Współpraca z uczelnią w Warnie

kw. 16, 2015 | Polskie nowości

1podpisaniepolitechnikaAkademia Morska w Szczecinie podpisała porozumienie o współpracy z Politechniką w Warnie. Profil kształcenia inżynierów na bułgarskiej uczelni pozwoli na podjęcie wspólnych działań zarówno wśród pracowników naukowych, jak i studentów.

Politechnika w Warnie już od pewnego czasu planowała nawiązanie współpracy z naszą uczelnią. W ubiegłym roku pracownicy Wydziału Mechanicznego odbyli tam kilkutygodniowy staż.

Podpisane 16 kwietnia br. porozumienie zakłada podjęcie i wspieranie wymiany edukacyjnej, naukowej i technicznej. Uczelnie mają w planach wymianę studentów (np. w ramach programu Erasmus+), a także wykładowców i naukowców (celem odbycia staży czy prowadzenia zajęć) oraz współpracę w zakresie opracowywania wspólnych projektów naukowo-badawczych w dziedzinie mechatroniki. Powołane zostaną także grupy robocze w dziedzinie projektowania i budowy statku szkoleniowego.

W przyszłości możliwy będzie także udział wiodących specjalistów akademickich przy obronach prac doktorskich, a także opracowanie zakresu wspólnych zajęcia dydaktycznych studiów I, II i III stopnia oraz stworzenie procedur prowadzenia studiów II stopnia z wydawaniem podwójnych dyplomów.

Umowę podpisali rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma oraz rektor Politechniki w Warnie prof. Owid Farchi.

Podczas pobytu w Akademii Morskiej goście z Warny zwiedzili laboratoria Wydziału Nawigacyjnego i Mechanicznego.

AM Szczecin