Współpraca PŻB i słupskiego „ Mechanika” – kierunek na praktykę

paź 16, 2015 | PŻB

1abcpzbmechanik

Latem 2015r. dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku nawiązała kontakt z PŻB. Owocem tej współpracy jest klasa o profilu morskim, oferująca wyjątkową w skali kraju formę nauczania i zdobywania umiejętności zawodowych.

W ramach współpracy, Polska Żegluga Bałtycka SA zobowiązała się do organizowania na promach Polferries praktyk zawodowych dla najlepszych uczniów, co pozwoli im na zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy oraz umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Kwalifikacje i doświadczenie zdobyte w ramach 4-letniej edukacji umożliwią absolwentom ubieganie się o pracę na promach pływających pod marką Polferries jak i innych statkach eksploatowanych na całym świecie.

– Program, którego twórcą był komandor Dariusz Klaskowski zakładał możliwość odbycia przez naszych uczniów określonej liczby godzin na pokładzie jednostki. Nauczanie w naszej nowej klasie profilowanej, kładło duży nacisk na praktyczne umiejętności. By dać taką możliwość naszym uczniom zwróciliśmy się do prezesa zarządu PŻB, pana Jarosława Siergieja. Wyraził on zainteresowanie takim projektem i podzielał nasze cele. W rezultacie już wkrótce pierwsi spośród naszych podopiecznych poznają tajniki przyszłego zawodu pod okiem załóg promów płynących do Szwecji – relacjonuje Barbara Zakrzewska, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku.

By móc rozpocząć pracę na jednym z należących do Polferries promów, bądź też rozpocząć wachtę na jakiejkolwiek innej jednostce, należy odbyć praktyki po ukończeniu szkoły morskiej. Uczniowie klasy o profilu morskim w słupskim Mechaniku mają tę przewagę nad pozostałymi kandydatkami na stanowisko mechaników okrętowych, że swój zawód poznają w praktyce jeszcze w czasie lat spędzonych w szkole, odrabiając określoną w programie nauczania liczbę godzin przewidzianą na staże w trakcie wakacji lub roku szkolnego.

– Główną przesłanką Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA do zaangażowania się we współpracę jest świadome podejmowanie działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego, dostosowanego do potrzeb pracodawców, ograniczenie bezrobocia wśród młodych ludzi, a także promocja i wzmocnienie szkolnictwa zawodowego – komentuje Izabela Mazur, kierownik działu zatrudnienia i płac w PŻB.

Celem takiego kształcenia jest osiągnięcie gotowości absolwenta technikum do podjęcia pracy natychmiast po ukończeniu szkoły. Dzięki osiągnięciu tego celu, absolwent klasy morskiej zyska przynajmniej rok przewagi na rynku pracy. Takie podejście do kwestii kształcenia zawodowego jest ewenementem w skali polskiego szkolnictwa. Profil morski zorganizowano w ramach przyuczania do stanowiska technik mechanik. Program nauczania przewiduje również naukę mechaniki okrętowej przy wykorzystaniu symulatorów okrętowych (w tym symulatorów funkcjonowania silników jednostek), udostępnionych przez Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Prócz tego ambicją dyrekcji jest zorganizowanie dla uczniów szkoły kursów żeglarza oraz sternika motorowodnego. Uczestnicy zajęć w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, mają zdobyć 4 certyfikaty zasługując na tytuł młodszego motorniczego wachtowego.

– W ramach współpracy nawiązanej latem bieżącego roku możemy zwrócić się do naszego partnera o pomoc merytoryczną i logistyczną (organizację nieodpłatnych praktyk dla naszych uczniów), potrzebną w realizacji niniejszego przedsięwzięcia – informuje Barbara Zakrzewska.

Jak zapewnia dyrektorka szkoły, solidna edukacja zawodowa cieszy się olbrzymim zainteresowaniem młodzieży. Uczniowie Mechanika mogą wybierać między profilem morskim a policyjnym (kryminalistyka). 21 na 30 uczniów zdecydowało się na odbycie praktyk na statkach PŻB, tym samym świadomie wiążąc swą przyszłość zawodową z morzem.

Działania Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku oraz PŻB mają zbieżny cel, jakim jest prowadzenie działalności promującej zawód marynarza, upowszechnianie wychowania patriotycznego, kształtowanie pozytywnego wizerunku, a także promocja nowoczesnej gospodarki morskiej.

– Nasza współpraca jest bardzo świeża, a zgodnie z programem nauczania uczniowie szkoły będą mogli rozpocząć praktyki na naszych promach za dwa lata, jednak mamy nadzieję na udaną kooperację oraz zadowolenie zarówno dyrekcji szkoły jak i praktykantów, bo przecież tak naprawdę satysfakcja uczniów – przyszłych marynarzy, jest w tym względzie kluczowa.

W obszarze aktywności obejmującym praktyki zawodowe nasza firma może pochwalić się dużym doświadczeniem oraz od lat kontynuowaną, owocną współpracą z różnymi szkołami morskimi: Akademią Morską w Szczecinie, Akademią Morską w Gdyni, Zespołem Szkół Morskich w Kołobrzegu, Zespołem Szkół Morskich w Gdańsku czy Zespołem Szkół Morskich w Darłowie- dodaje Izabela Mazur.

M.O.

1amorza i oceany PNG logo big