Wspólny kierunek i perspektywy – umowa ze spółkami Grupy Azoty podpisana

paź 29, 2021 | Akademia Morska Szczecin

Police umowa 28 paz 21 4

Umowa precyzująca porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy spółkami Grupy Azoty a Akademią Morską w Szczecinie została podpisana 28 października 2021 r. w siedzibie AMS.

Uruchomienie nowego kierunku – Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe, a na nim – dwóch specjalności: Diagnostyka Systemów Przemysłowych oraz Budowa i Eksploatacja Morskich Systemów Energetycznych od roku akademickiego 2021/2022 – to efekt porozumienia o wzajemnej współpracy, które podpisano we wrześniu 2020 r. pomiędzy Grupą Azoty Police, Grupą Azoty Polyolefins, Grupą Azoty Police Serwis oraz Akademią Morską w Szczecinie.

Podpisana dziś umowa precyzuje dalsze wspólne działania, przygotowanie kolejnych stopni i form studiów dotyczących inżynierii przemysłowej oraz zadania, jakie wszystkie strony zgadzają się wykonać, by te działania w najbliższym czasie realizować.

Teraz czas na kolejne prace i wyzwania, dlatego następny etap współpracy rozpoczyna się umową, która określa szczegółowo zadania Akademii w kwestii rozwijania kierunków kształcenia w AMS tak, by jak najlepiej odpowiadały potrzebom rynku.

Dlaczego współpraca z biznesem jest korzystna dla wszystkich? Uczelnia zyskuje wpływ na kształtowanie perspektyw zawodowych swoich studentów i absolwentów, a firmy lub instytucje – zyskują pracowników „skrojonych” pod ich potrzeby.

W polickim zakładzie następuje wymiana pokoleniowa – corocznie na emeryturę odchodzi około stu pracowników. Do tego trwa budowa Polimerów Police – to jedna z największych inwestycji w europejskim przemyśle chemicznym. Dlatego konsekwentnie realizujemy działania, których celem jest pozyskanie z rynku wyspecjalizowanych pracowników. Cieszę się, że Akademia Morska pozytywnie odpowiedziała na nasze potrzeby i dostosowała program i kierunki kształcenia do naszych oczekiwań – podkreślił prezes Grupy Azoty Police Mariusz Grab.

Współpraca z otoczeniem biznesowym i wsłuchiwanie się w głos rynku stanowi jeden z najważniejszych kierunków rozwoju naszej uczelni, który kontynuujemy teraz również w ścisłej współpracy z Grupą Azoty Police – podkreśla JM Rektor, dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AMS. – Na takiej współpracy korzystają nie tylko firma i uczelnia, ale także szerzej: cały region, który dzięki takim przedsięwzięciom może się rozwijać – dodaje rektor.

Porozumienie o współpracy obejmuje także zobowiązanie polickich spółek do przyjęcia na praktyki zawodowe wszystkich studentów, którzy podejmą kształcenie na dedykowanych specjalnościach.

Będę osobiście zabiegał o to, by przyjąć jak najwyżej wykwalifikowanych specjalistów w szeregi kadr powstającego właśnie zakładu spółki Grupa Azoty Polyolefins – deklarował dr Andrzej Niewiński, prezes zarządu spółki.

Swój udział w opracowywaniu treści programowych mają przedstawiciele spółek Grupy Police.

Wiem, że program studiów został przygotowany tak, by specjaliści, którzy opuszczą Akademię z dyplomem ich ukończenia byli najwyższej klasy profesjonalistami – zapewnia dr hab. inż. Artur Bejger, prof. AMS, prorektor ds. nauki Akademii Morskiej w Szczecinie.

Podpisany dziś dokument to konsekwencja zawartego we wrześniu 2020 r. Listu Intencyjnego, w którym strony poza deklaracją utworzenia wspólnych kierunków kształcenia, zadeklarowały także wolę podjęcia wspólnych działań badawczo-rozwojowych.

 

Akademia Morska w Szczecinie