„WPŁYW ZATOPIONEJ BRONI CHEMICZNEJ NA ŚRODOWISKO MORSKIE”

lis 5, 2012 | Akademia Marynarki Wojennej

Chemical5 listopada, w Akademii Marynarki Wojennej odbyły się międzynarodowe warsztaty, dotyczące problematyki zatopionej amunicji chemicznej i bojowych środków trujących. Organizatorami warsztatów są: AMW, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych  Litwy, Agencja Ochrony Środowiska Litwy oraz Ministerstwo Ochrony Środowiska Litwy. Warsztaty rozpoczną się o godz. 10:00 w Sali Senatu AMW.

W spotkaniu brali udział eksperci  z instytucji rządowych i pozarządowych państw nadbałtyckich oraz USA. Celem spotkania jest wymiana informacji o dotychczas podjętych działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom morza, a także wypracowanie instrumentów, które posłużą ostatecznemu  rozwiązaniu problemu zatopionej amunicji chemicznej. Wypracowane w trakcie spotkania wnioski, zostaną przedstawione na forum ONZ, podczas debaty dotyczącej między innymi rezolucji o wpływie zatopionej amunicji chemicznej na bezpieczeństwo środowiska morskiego.

Wojciech Mundt