Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, zastępcą przewodniczącego EMSA Board

lis 29, 2021 | Polskie nowości

W dniach 17-18 listopada 2021 r. odbyło się 62. posiedzenie Rady Administracyjnej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego ( Administrative Board). W posiedzeniach Board Polskę reprezentuje dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz. Na ostatnim posiedzeniu został on jednogłośnie wybrany przez członków Board (przedstawiciele państw członkowskich UE, Islandii, Norwegii oraz KE) na funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Administracyjnej .

Rada Administracyjna EMSA nadzoruje działania Agencji i jej kierownictwa, a także przyjmuje do akceptacji Dokument Programowy, dotyczący funkcjonowania Agencji w okresie najbliższych trzech lat, jej budżet i plan działania. Rada rozpatruje również i ocenia roczne sprawozdania z działalności Agencji, w szczególności pod kątem prawidłowości wykonania budżetu, zgodnie z zasadami efektywności i wydajności.

Pod koniec 2019 roku Rada przyjęła Pięcioletnią Strategię EMSA na lata 2020-2024, wyznaczającą najważniejsze dla rozwoju europejskiego sektora morskiego kierunki, m.in. w kontekście globalnych zmian klimatycznych, a także możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi postępu technicznego.

Pięcioletnia Strategia EMSA na lata 2020-2024 jest dostępna do pobrania w języku polskim tutaj.

 

Urząd Morski w Szczecinie