Wody Polskie oraz PKP PLK zmodernizują most na Regalicy

sty 27, 2020 | Polskie nowości

Wizualizacja 1

Nowo powstający most kolejowy w Podjuchach będzie funkcjonalny i nowoczesny. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla żeglugi w Szczecińskim Węźle Wodnym i dla polsko-niemieckiej akcji lodołamania. 27 stycznia w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie podpisano porozumienie na realizację zadania – sygnatariuszami porozumienia byli przedstawiciele Wód Polskich oraz PKP PLK. W ramach podpisanego dzisiaj porozumienia powstanie dokumentacja projektowa. Wartość umowy to 3 miliony złotych. 

        Budowa nowego mostu kolejowego w km 733,7 rzeki Regalicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowana jest w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) ‒ „Zadanie 1B.5 ‒ Przebudowa mostów w celu zapewnienia minimalnego prześwitu”, finansowanego przez Bank Światowy oraz Bank Rozwoju Rady Europy. Realizatorem zadania będzie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie.

    Porozumienie umożliwi przebudowę mostu kolejowego na linii Wrocław – Szczecin, czyli tzw. Nadodrzance. Zdemontowane zostaną trzy przęsła i podpory obiektu. W ich miejscu powstanie nowa, wzmocniona konstrukcja, która zapewni sprawny ruch pociągów na najbliższe dziesięciolecia. Prace przewidują budowę drugiego toru o długości 300 metrów z siecią trakcyjną. Zachowane zostanie ruchome przęsło zwodzone znajdujące się od strony Międzyodrza. 

    – Inwestycja realizowana przez Wody Polskie i PKP PLK ma strategiczne znaczenie dla żeglugi w Szczecińskim Węźle Wodnym. Prace zapewnią większy prześwit mostu, zostanie on wyniesiony na wysokość ok. 6,2 metra ponad poziom tzw. Wielkiej Wody Żeglownej, co jest istotne dla zwiększenia działań mających na celu ochronę przeciwpowodziową w Szczecinie i skuteczne prowadzenie polsko-niemieckiej akcji lodołamania – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. Wartość projektu to 328 milionów złotych z partycypacją na poziomie ok. 110 milionów złotych ze strony PKP PLK. Wykonawcą prac będzie firma Sweco, która jest realizatorem zadań w ramach projektu POPDOW. 

    Poza umową z Wodami Polskimi podczas poniedziałkowej konferencji podpisano także porozumienia z portem w Policach oraz umowy na realizacje zadań na trasie Szczecin – Poznań.  – To jest bardzo dobry dzień dla Województwa Zachodniopomorskiego, przechodzimy do realizacji ważnych projektów, które połączą Szczecin z Warszawą. Zmniejszony zostanie czas dotarcia do Poznania, a następnie docelowo do stolicy. To ważne umowy dla mieszkańców, o których samorządy mówiły od wielu lat. To strategiczne inwestycje – mówił Wojewoda Tomasz Hinc. 

   Przypomnijmy, że to nie pierwsze porozumienie podpisane przez Wody Polskie i PKP PLK. Pod koniec grudnia 2019 roku podpisano umowę na realizację przebudowy granicznego mostu kolejowego na Odrze miedzy Polską a Niemcami(w km 615,1 w ciągu linii kolejowej nr 203  Tczew – Kostrzyn wraz z infrastrukturą kolejową od km 341,00 do km 342,453). Obiekt będzie miał wysokość zapewniającą, sprawną komunikację na rzece – wymaganą V klasę żeglowności wg wymogów europejskich. Przebudowa obiektu również ma strategiczne znaczenie dla sprawnego zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla mieszkańców Pomorza Zachodniego. 

 

RZGW Szczecin