Wodowanie statku przeznaczonego do obsługi morskiego przemysłu wydobywczego

kw. 16, 2013 | SR SHIPBUILDING

1wodowanie05We wtorek, 16 kwietnia 2013 roku Gdańska Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. zwodowała kolejny statek dostawczy przeznaczony do obsługi morskiego przemysłu wydobywczego. Jest to już druga jednostka z aktualnie budowanej serii B 850, zamówionej przez jednego z największych szkockich armatorów operujących statkami typu Offshore Support Vessel na Morzu Północnym.

Aktualnie, zwodowany statek wejdzie w fazę  wyposażania w urządzenia  i mechanizmy, okablowania sieci energetycznych i sygnalizacyjnych,  montażu systemów  transportu ładunków oraz przygotowania części mieszkalnej dla załogi i pasażerów. Po zakończeniu prac wyposażeniowych przewidzianych na trzeci kwartał br  rozpocznie się  najważniejszy etap procesu produkcyjnego, czyli  przeprowadzenie  prób polegających  na uruchomieniu wszystkich systemów i urządzeń w celu sprawdzenia oraz potwierdzenia  osiągniętych parametrów  kontraktowych i możliwości operacyjnych  statku.

Budowany statek przeznaczony jest przede wszystkim do pełnienia funkcji zaopatrzeniowych. Powierzchnia pokładu wynosząca ponad 1000 m 2,  5100 t nośności oraz prędkość 14,3 węzła przy znamionowym zanurzeniu plasuje tę jednostkę w grupie największych statków PSV jakie będą operować na głębokich wodach Morza Północnego. Ponadto jednostka będzie przystosowanado  zwalczania pożarów i zbierania rozlewów olejowych.

Statek  wyposażony  zostanie  w napęd typu Diesel Electric składający się z czterech zespołów  prądotwórczych  wytwarzających  łączną moc  6800  kWe.  Klasa DP2  – czyli system dynamicznego pozycjonowania pozwoli na eksploatację statku nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych.

Jednostka  budowana   zgodnie z wymogami towarzystwa klasyfikacyjnegoABS (American Bureau of Shipping), objęta zostanie  certyfikatem  „CLEAN DESIGN” i posiadać będzie  tzw „GREEN PASSPORT”.   Oznacza to, iż w konstrukcji statku nie wykorzystuje się materiałów potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Projekt koncepcyjny oraz  cała dokumentacja techniczna  wykonana została przez polskie biuro projektowe MMC Ship Design & Marine Consulting Ltd. z Gdyni.

Aktualnie Remontowa Shipbuilding buduje trzy innowacyjne  promy pasażersko – samochodowe z napędem gazowym oraz  dziewięć wielozadaniowych  statków służących do obsługi przemysłu offshore. Trzy z nich – w tym zwodowany właśnie  statek –  zamówione przez  szkockiego armatora przeznaczone są  do eksploatacji w rejonie  Morza Północnego.  

Ilość równocześnie budowanych jednostek, stopień zaawansowania technicznego i co najważniejsze  – kolejne zamówienia na budowę statków dla tych samych armatorów potwierdzają satysfakcję Klientów i profesjonalizm Remontowej Shipbuilding S.A.