Wnioski o unijne wsparcie dla inwestycji w gdańskim porcie

mar 9, 2015 | Port Gdańsk

1portgdanskptaakOkoło 87 mln euro może przekazać UE na inwestycje w gdańskim porcie w ramach funduszu Łącząc Europę. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zweryfikowało wspólnie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych i przekazało Komisji Europejskiej wnioski o dofinansowanie.

Na przekazanej liście projektów transportowych znajduje się między innymi przygotowany przez ZMP Gdańsk projekt rozbudowy i modernizacji sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku o wartości prawie 65 milionów euro. Wnioskowany wkład UE wynosi około 55 milionów euro.

Kolejny projekt obejmuje dofinansowanie dokumentacji projektowej i środowiskowej dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego, zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego (ponad pół mln euro przy całkowitej wartości około 1 miliona euro).

Na dofinansowanie może też liczyć rozbudowywany głębokowodny terminal DCT w Gdańsku.  Dofinansowanie dla budowy terminalu T2 może wynieść około 31,5 mln euro, przy projekcie szacowanym na prawie 158 mln euro.

Decyzję o ostatecznym wyborze projektów do dofinansowania oraz o wysokości wsparcia podejmie Komisja Europejska. Ocena wniosków ma nastąpić do maja 2015 r. a przyjęcie listy projektów do dofinansowania w lipcu 2015 r.

„Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) to nowy instrument finansowy, który zastąpił program Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Obejmuje wsparcie dla rozwoju sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej w latach 2014-2020.

Ł.Z.