Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Porcie Gdynia

cze 26, 2019 | Port Gdynia

018

24 czerwca w Porcie Gdynia uroczyście podpisano umowy, warte ponad 2,6 mld zł, na projekty „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdynia” oraz „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk”.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z wykonawcami trzy umowy na poprawę dostępu kolejowego do portów morskich Gdyni i Gdańska.

Umowy dotyczą prac na linii kolejowej 226 i stacji Gdańsk Port Północny oraz na linii 965 i stacji Gdańsk Kanał Kaszubski, a także rozbudowy stacji Gdynia Port. Modernizacja i przebudowa torów obejmie w sumie około 70 km na stacji portowej Gdańska i około 115 km w Gdyni Port.

Dzięki jednej z największych inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego porty będą w stanie zwiększyć swój potencjał dzięki obsłudze znacznie dłuższych pociągów. Czas rozładunków i załadunków skróci się od kilku do kilkudziesięciu minut. Jednocześnie wzrośnie konkurencyjność portów ze względu na zwiększoną liczbę przyjmowanych i odprawianych ładunków. Kolej zyska na atrakcyjności względem innych środków transportu, a gospodarka kraju będzie rozwijać się jeszcze prężniej.

W 2,5 roku mamy tutaj mieć pełną gotowość tej nowej infrastruktury kolejowej, którą dzisiaj zobowiązujemy się wybudować. Infrastruktury, która wydatnie zwiększy możliwości transportowe przyjmowania towarów i uczynienia z Trójmiasta, Gdyni Gdańska, przede wszystkim tych portów, hubu numer 1 na Morzu Bałtyckim – skomentował Premier Mateusz Morawiecki – to jest taka wizja, która na pewno się ziści, na pewno się zrealizuje – dodał.

Na terenie Portu Gdynia przebudowanych zostanie 115 km torów. Zelektryfikowane będą dojazdy do bram portu. 356 nowych rozjazdów zapewni sprawność obsługi składów. Obsługa nowego lokalnego centrum sterowania będzie czuwać nad kursowaniem pociągów w Porcie Gdynia. Dodatkowo zmodernizowane zostaną 2 przejazdy kolejowo – drogowe. Budowa 2 wiaduktów kolejowych i przebudowa mostu w znacznym stopniu ułatwi komunikację kolejową. Warunki przewozu towarów koleją, dzięki inwestycjom, także ulegną znacznej poprawie. Czas obsługi ładunków zostanie skrócony poprzez ulepszenie przepustowości stacji. Ponadto inwestycje wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przewożonych towarów. Wszystkie inwestycje zbliżają nas ku strategicznej inwestycji Portu Gdynia – Portu Zewnętrznego.

Te wielkie inwestycje otwierają zupełnie nową perspektywę, to będzie infrastruktura na miarę XXI w., która znakomicie zwiększy możliwości przeładunkowe – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Porcie Gdynia.

Łączna wartość projektów w trójmiejskich portach wynosi ponad 2,6 mld zł netto, z czego 40% to dofinansowanie unijne ze środków instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”. Planowane zakończenie prac ma nastąpić pod koniec 2021 roku.

 

Port Gdynia