Wielkie zmiany w portach w Policach i Stepnicy

mar 22, 2018 | Polskie nowości

img 2344 0

Pogłębienie blisko 7 kilometrów torów wodnych do portów w Policach i Stepnicy, lepszą dostępność do nich dla jednostek pływających oraz wzrost ich konkurencyjności w wymianie handlowej planuje Urząd Morski w Szczecinie. Zapowiadane zmiany wesprze Urząd Marszałkowski, który w ramach RPO WZ 2014-2020 przeznaczy na obie inwestycję ponad 24 mln zł. Eurofundusze trafią do beneficjenta dzięki umowie, którą we wtorek, 20 marca 2018 roku w Szczecinie podpisali marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz dyrektor Urzędu Morskiego Wojciech Zdanowicz.

Przedsięwzięcia warte w sumie ponad 28 mln zł mają pozwolić na modernizację ważnych dróg wodnych, poprawę dostępności do nowoczesnej infrastruktury, wzmocnienie roli transportu wodnego w wymianie handlowej oraz budowie silnej pozycji gospodarczej obu portów. Unijne wsparcie obu inwestycji wyniesie ponad 24 mln zł.

– Stwarzamy warunki, aby Pomorze Zachodnie odwiedzały statki i bandery z całego świata. Współpracę z Urzędem Morskim prowadziliśmy już poprzedniej pespektywie unijnej. Mówię tu nie tylko o wielkich inwestycjach, jak inwestycje w Świnoujściu czy na Kanale Piastowskim, ale także o szeregu inicjatyw usprawniających dostęp do małych portów i przystani. W rozdaniu 2014-2020 ważne jest pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 metra, ale po wielu negocjacjach z Komisją Europejską, udało się nam także zaplanować w Regionalnym Programie Operacyjnym 10 mln euro na rozwój infrastruktury w takich miejscach jak np. Police czy Stepnica. To istotne inwestycje w modernizację Odrzańskiej Drogi Wodnej. Zmiany w Policach są cenne, bo wierzę, że idę w parze ze strategicznymi planami rozwoju spółki, chociażby w kontekście budowy zakładu propylenu. Przedsięwzięcie w Stepnicy zwiększy możliwość przeładunkową portu oraz wzmocni cały sektor gospodarki morskiej – powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

W przypadku portu w Policach planowane jest zmodernizowanie ponad 2 km toru wodnego. Do 10,5 pogłębiony zostanie tor podejściowy na Kanale Polickim. Ponadto prace głębinowe obejmą Kanał Kiełpiński. Wzmocnione zostaną także skarpy wyspy Kiełpiński Ostrów. Z kolei w Stepnicy przebudowa dotyczy toru podejściowego od znaku nawigacyjnego 24 do głowic falochronowych basenu kolejowego. Zmiany na odcinku 4,5 km pozwolą na obsługę statków do 3200 GT, o wymiarach 115 m długości, 13,5 m szerokości i zanurzeniu od 3,8 do 4 m.

– Cieszy nas pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście, ale z zadowoleniem przyjęliśmy informację o wsparciu koncepcji rozwoju małych portów wokół Zalewu Szczecińskiego. Port Police musi stworzyć warunki dla nowego operatora PDH. Stepnica zaś poprawi wyniki przeładunkowe. Liczę, że to nie będą ostatnie przedsięwzięcia, które otrzymają pomoc Marszałka Województwa – mówił dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz.

Inwestycja w Policach, która kosztować będzie ponad 22,5 mln zł, zakończy się w grudniu 2020 roku. Przedsięwzięcie w Stepnicy, której koszt oszacowano na 6,3 mln zł potrwa do grudnia 2019 roku. Do pierwszego z projektów Urząd Marszałkowski dołoży ponad 19 mln zł, drugiego prawie 5,4 mln zł. Projekty wpisują się w założenia 5 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Zrównoważony transport”, działanie 5.7 „Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem”.

 

wzp.pl