Wiecha na głównej hali produkcyjnej Bilfinger Mars Offshore

gru 15, 2014 | Szczecin

1wiecha2W poniedziałek w fabryce na Ostrowie Brdowskim zawisła wiecha. Hala Bilfinger Mars Offshore rośnie w oczach. Jest jedną z największych w Polsce.

W nowo budowanych obiektach produkowane będą fundamenty morskich elektrowni wiatrowych. Zatrudnienie w zakładzie znajdzie ok. 500 osób.

Stan budowy

Gotowa jest już stalowa konstrukcja głównej hali. Montowane jest pokrycie dachu i płyty warstwowe na ścianach zewnętrznych. Jeszcze w tym roku wewnątrz hali pojawią się suwnice.

Na dachu trwa montaż blachy trapezowej, wełny mineralnej i papy termozgrzewalnej. Zaawansowanie tych prac wynosi ok. 50%. Jednocześnie montowane są świetliki dachowe oraz płyty warstwowe na ścianach zewnętrznych (zaawansowanie 85%).

Wewnątrz hali rozpoczęto montaż instalacji wentylacji, odwodnienia dachu oraz instalacji elektrycznych. Na budowę dotarły już elementy pierwszych 2 suwnic. Ich montaż wewnątrz hali rozpocznie się jeszcze w grudniu. Będą montowane na wysokości 21 m i 31 m nad ziemią, w tym celu na tej wysokości zamontowano ponad 1000 mb szyn.

W hali malarni trwa montaż konstrukcji stalowej – zamontowano już wszystkie słupy i stę1Wiechażenia poziome, w trakcie montażu są dźwigary dachowe.

W części północnej rozpoczęto przebudowę hali D 305, która jest pozostałością po działającej wcześniej na tym terenie stoczni Gryfia. Wymieniony będzie dach, ściany zewnętrzne oraz zamontowane zostaną nowe instalacje wewnętrzne, a także dobudowany zostanie kompleks socjalny dla załogi.

Po wschodniej stronie wyspy zakończono budowę nowej drogi wewnętrznej, a w południowo-zachodnim obszarze, na którym będą zlokalizowane place składowe, zakończono instalowanie drenów, które umożliwią odwodnienie. W celu konsolidacji gruntu na kolejnych obszarach usypywane są nasypy przeciążające.

W styczniu planowane jest układanie warstw konstrukcyjnych placów składowych z kruszywa łamanego. W tym celu sprowadzane jest statkami kruszywo z kamieniołomów w Norwegii.

Budowa w liczbach:

-10-15 m wynosiła warstwa torfu pomiędzy poziomem terenu a gruntami nośnymi
-ponad 85 000 t kruszywa (piasku) wbudowano w nasypy, by wzmocnić teren
-110 000 t kruszywa będzie sprowadzone z kamieniołomów w Skandynawii
-4 800 żelbetonowych pali zainstalowano w obrębie hal produkcyjnych
-24 m długości mają najdłuższe pale
-90 km długości mają łącznie w sumie wbite pale
-50 cm–1 m grubości mają płyty żelbetowe wewnątrz hali

-17 000 m3 betonu zostało dowiezione i wbudowane
-2 nawy (z możliwością rozbudowania do 3) ma główna hala produkcyjna
-240 m długości i 90 m szerokość ma główna hala produkcyjna
-42 m wysokości (tyle, co 14-piętrowy wieżowiec) ma główna hala produkcyjna
-750 000 m3 ma kubatura całej hali (domek 1-rodzinny – 1 000 m3)
-5 000 t waży cała konstrukcja stalowa nowych hal produkcyjnych
-1 200 t stali zużywanych było miesięcznie do stawiania konstrukcji hali
-2 160 m2 wynosi powierzchnia dachu hali głównej, na którym układana jest blacha trapezowa, wełna mineralna (20 cm) i trzy warstwy papy termozgrzewalnej.
-19 600 m2 płyt warstwowych (paneli) o przeciętnym wymiarze 1×7 m będzie zamontowanych na ścianach hali głównej
-80 t ważą szyny zamontowane na konstrukcji stalowej (do suwnic)
-ponad 2 hektary to powierzchnia, na której znajdować się będzie hala
-30 m x 35 m to powierzchnia największej bramy do hal produkcyjnej
-100 m długości x 30 m szerokości x 30 m wysokości to wymiary hali malarni
-115 m wysokości będzie miała suwnica na terenie fabryki
-1,5 km długości będą miały nowe drogi wewnętrzne
-ok. 150 osób pracuje obecnie na budowie
-ponad 500 000 000 PLN to sumaryczny koszt inwestycji
-123 000 000 PLN dofinansowania dostała inwestycja Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (oś priorytetowa – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia)

Zapraszamy do >>Galerii Zdjęć<<