Wejście w życie nowego wymagania IMO – III poziom emisji NOx na obszarze ECA Morza Bałtyckiego

gru 21, 2020 | Polskie nowości

emission

Jak przypomina PRS – w dniu 01.01.2021 wejdzie w życie zmienione Prawidło 13 Załącznika VI do Konwencji MARPOL. Chodzi w nich o wymogi związane z emisjami tlenków azotu poziomu III – tzw. NOx Tier III.

Limity emisji NOx Tier III są o ok. 80 % niższe („ostrzejsze”) od standardów NOx Tier I.

Zgodnie z nowymi wymaganiami na obszarze kontroli emisji NOx dla poziomu III emisji, praca okrętowego silnika wysokoprężnego zainstalowanego na statku jest dozwolona, gdy emisja tlenków azotu (obliczona jako całkowita ważona emisja NO2) z silnika mieści się w granicach normy III poziomu emisji oraz, gdy statek ten został zbudowany:

w dniu 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie i jest eksploatowany w Północnoamerykańskim obszarze kontroli emisji lub Obszarze kontroli emisji Morza Karaibskiego Stanów Zjednoczonych;

w dniu 1 stycznia 2021 r. lub po tej dacie i jest eksploatowany w Obszarze kontroli emisji Morza Bałtyckiego lub Obszarze kontroli emisji Morza Północnego;

…oraz gdy statek ten eksploatowany jest w obszarze kontroli emisji NOX dla poziomu III i został zbudowany w dniu przyjęcia takiego obszaru kontroli emisji lub po tej dacie.

Poziom emisji oraz status włączenia okrętowych silników wysokoprężnych zainstalowanych na statku, które podlegają standardom III poziomu emisji i które są certyfikowane zarówno na poziom II jak i poziom III lub jedynie na poziom II, powinny być zapisane w dzienniku pokładowym lub książce zapisu elektronicznego przy wejściu i wyjściu z obszarów kontroli emisji NOx dla poziomu III lub przy zmianie statusu włączenia silnika w obrębie takiego obszaru, wraz z datą, czasem i pozycją statku.

Poziomy (kategorie) emisji NOx w funkcji prędkości obrotowej silnika przedstawia poniższy rysunek:

emisje nox tier iii imo prs 800

Limity emisji NOx

Wymagania III poziomu emisji NOx mają zastosowanie do wszystkich nowo zbudowanych statków (o pojemności brutto 500 GT i więcej), o długości ≥24 metrów i eksploatowanych w obszarach kontroli emisji NOX dla poziomu III, których stępka została położona w dniu 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie, z silnikiem o mocy ≥ 130 kW.

 Wymaganie III poziomu emisji nie ma zastosowania do:

1. okrętowego silnika wysokoprężnego zainstalowanego na statku o długości (L), określoną zgodnie z definicją określoną w prawidle 1.19 Załącznika I do Konwencji MARPOL, mniejszą niż 24 metry, jeśli został specjalnie zaprojektowany i jest używany wyłącznie do celów rekreacyjnych; lub

2. zainstalowanego na statku okrętowego silnika wysokoprężnego z łączną mocą napędową na tabliczce znamionowej mniejszą niż 750 kW, jeżeli zostanie wykazane, zgodnie z wymogami administracji, że statek nie może spełnić norm III poziomu emisji ze względu na ograniczenia projektowe lub konstrukcyjne statku; lub

3. okrętowego silnika wysokoprężnego zainstalowanego na statku zbudowanym przed 1 stycznia 2021 r. o pojemności brutto mniejszej niż 500, o długości (L), określonej w prawidle 1.19 Załącznika I do Konwencji MARPOL, wynoszącej 24 metry lub więcej, jeżeli został specjalnie zaprojektowany i jest używany wyłącznie do celów rekreacyjnych.

Źródło: PRS