Ważny wyrok dla operatorów portowych terminali

sie 12, 2013 | Porty Morskie

1dct12251Naczelny Sąd Administracyjny uchylił niekorzystny dla Deepwater Container Terminal wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, dotyczący zapłaty podatku od nieruchomości. Wyrok ma znaczenie także innych spółek dzierżawiących tereny portowe, od których władze samorządowe domagały się zapłaty zaległego ich zdaniem podatku.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych mówi wprost, że zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle infrastruktury portowej oraz zajęte pod nie grunty. Zgodnie ze stosowaną przez wiele lat interpretacją tej ustawy, spółki portowe były zwolnione z 2% podatku od użytkowanych terenów.
Niespodziewanie pod koniec 2010 prezydent Gdańska, pełniący funkcję organu podatkowego upomniał się o zaległy podatek, za pięć lat wstecz od Naftoportu i Siarkportu

Władze miasta uzasadniały swoją decyzję nowym rozumieniem definicji „infrastruktury portowej”,  którą zaczerpnięto z Ustawy o portach i przystaniach morskich. Zgodnie z nią pod pojęciem infrastruktury portowej rozumie się „znajdujące się w granicach portu lub przystani morskiej akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje, związane z funkcjonowaniem portu, przeznaczone do wykonywania przez podmiot zarządzający portem zadań” określonych w ustawie.

Tereny dzierżawione przez operatorów terminali nie są ogólnodostępne, co dało miastu pretekst do wyłączenia ulgi określonej w ustawie o podatkach.
Samorząd opierał się na opinii prawnej przygotowanej przez pracowników Katedry Prawa Podatkowego z Uniwersytetu w Białymstoku, pod kierownictwem prof. Leonarda Etela.

O zapłatę „zaległych” podatków miasto upomniało się także od DCT. Suma zobowiązań mogła sięgnąć 65 milionów złotych za lata 2008-13.
Dla dzierżawcy terminalu sprawa była o tyle zaskakująca, że kiedy podejmowano decyzję o budowie od zera nowego terminalu kontenerowego, o żadnym podatku od nieruchomości władze Gdańska nie wspominały.

DCT odwołał się od decyzji prezydenta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego a następnie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – w obu przypadkach przegrał. DTC zaskarżyło jednak wyrok sądu wojewódzkiego do NSA, a ten uchylił 24 lipca zaskarżony wyrok przyznając, iż DCT nie jest podatnikiem i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez WSA. Sąd wojewódzki będzie związany wykładnią NSA przy ponownym rozpoznawaniu sprawy. 

Ł.Z.

MiO