Ważą się losy rekinów

wrz 17, 2012 | Polityka Morska

fgfifbgdW najbliższą środę, 19 września 2012 r. Komisja Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego będzie głosować w sprawie propozycji złożonej przez Komisję Europejską, odnośnie wzmocnienie unijnego zakazu odpłetwiania rekinów (marnotrawnej praktyki usuwania płetw rekinom i wyrzucania tuszy z powrotem do morza).

Wysoka cena płetw rekina kontrastuje z niską rynkową wartością jego mięsa, co stwarza ekonomiczną zachętę do obcinania płetw rekinom na morzu.
Komisja Europejska przedstawiła propozycję mającą położyć kres derogacjom, dzięki którym rybacy uzyskiwali specjalne zezwolenia na usuwanie płetw rekinom na pokładach jednostek i na osobny wyładunek płetw i tuszy. Według złożonej propozycji, przepisy mają zapewniać, aby wszystkie rekiny były wyładowywane z płetwami naturalnie przytwierdzonymi do tuszy.  Zmianie tej gwałtownie sprzeciwiają się przedstawiciele przemysłu rybołówstwa z Hiszpanii i Portugalii.
Głosowanie nastąpi po miesiącach debat w Komisji Rybołówstwa i dotyczyć będzie szeregu problematycznych poprawek wniesionych przez Sprawozdawcę Komisji, Marię do Céu Patrao Neves z Portugalii. Portugalia znajduje się na na drugim miejscu w Europie, pod względem połowów rekinów (po Hiszpanii). Przedstawiciele tego kraju będą dążyli raczej do poszerzenia niż do wyeliminowania obecnych luk prawnych.
Shark Alliance, koalicja ponad 130 organizacji działających na rzecz ochrony rekinów na bazie badań naukowych, przygotowuje swoją reakcję na wyniki głosowania i w dniu głosowania (19 września) będzie dostępna do udzielenia wyczerpujących wypowiedzi prasowych.
W załączeniu informacja o nadchodzącym głosowaniu i krótki opis sytuacji związanej z ochroną rekinów w Unii Europejskiej. W celu uzyskania bliższych informacji lub gotowej informacji prasowej proszę o kontakt:Agnieszka Wieczorek –  agnieszka@communicationsinc.co.uk, tel: 500 393 567