Wartość dodana przemysłów i usług morskich

sty 21, 2015 | Polskie nowości

1klastebaltic20 stycznia odbyło się seminarium naukowe z udziałem przedsiębiorców i przedstawicieli administracji pod nazwą „Zarządzanie i ekonomia w XXI wieku” na temat wartości dodana przemysłów i usług morskich. Znakomitym wprowadzeniem była wypowiedź pani Teresy Kamińskiej, prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która na przykładach Bałtyckiego Portu Nowych Technologii zaprezentowała wkład działających tam przedsiębiorstw na rozwój gospodarki innowacyjnej. Wartość produkcji i usług obecnie znacznie przewyższa wartość produkcji byłej Stoczni Gdynia w okresie jej świetności informował Marek Grzybowski, prezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego.

O miastotwórczej i ważnej dla regionu i gospodarki kraju roli portu morskiego na przykładzie Gdyni mówił Ryszard Toczek, naczelnik Biura Rozwoju Miasta Gdynia, wiceprezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego podkreślając, że jedno miejsce pracy w porcie generuje bezpośrednio 4 miejsca pracy w otoczeniu gospodarczym, a pośrednio kilkanaście stanowisk pracy w transporcie, spedycji, logistyce, instytucjach finansowych i innych. Podkreślił, że dzisiejsze porty najnowszej generacji to miejsca przetwarzania i uszlachetniania dóbr, ośrodki logistyczne i przemysłowe.  Tezę, że porty nie mogą być postrzegana jedynie jako miejsce przeładunku towarów udowodnił Michał Tuszyński z Urzędu Miasta na licznych przykładach  wielu portowych miast świata.

Wkład firm zarządzających flotami w kreowanie wartości dodanej dla gospodarki morskiej omówił  Tomasz Grabowski, wiceprezes Zarządu Inter Marine Group, przedstawiciel pomorskich firm zarządzających flotą, które przed kilkoma dniami założyło stowarzyszenie. Choć nie mamy już statków pod polską banderą naszym specjalistom powierza się zarządzanie flotami liczących się armatorów. O wysokiej jakości polskich kadr morskich mówił Michał Wiśniewski, dyrektor Marlow Navigation Gdynia, przewodniczący Rady polskiego oddziału APMAR (Association of Polish Marine Agents and Shipowners’ Representatives).  Około 40 tys. polskich oficerów i marynarzy transferuje do Polski corocznie około 1,2 mld euro – podkreślił dyrektor  Wiśniewski.

W czasie dyskusji Julian Skelnik, prezes Baltic Port Organization podkreślił liczącą się pozycję portów polskich w regionie Morza Bałtyckiego.  Poseł Piotr Bauć zauważył, że niewielka wiedza posłów o polskiej gospodarce morskiej i znikome zainteresowanie jej rozwojem mają swoje odbicie w rozumieniu jej roli dla polskiej gospodarki przez pracowników administracji rządowej. Był on zresztą jedynym posłem z Wybrzeża uczestniczącym w spotkaniu

W czasie seminarium przedstawiciele  Polskiego Klastra Morskiego i Klastra Centralnego Okręgu Przemysłowego podpisali porozumienie o współpracy. Porozumienie podpisali Jacek Kopyra i Janusz Sobieraj w imieniu Klastra COP oraz Marek Grzybowski i Ryszard Toczek w imieniu Polskiego Klastra Morskiego.

MG – Polski Klaster Morski – Polish Maritime Cluster