Warta dla morza

lut 27, 2012 | TUiR S.A. "WARTA"

WARTA od 90 latPrawie 90% składki z polskiego rynku ubezpieczeń morskich trafia do WARTY. Przypis składki to ok. 30 mln dolarów rocznie. Dla tej grupy klientów WARTA ma w ofercie ubezpieczenia morskie i przedsiębiorstw gospodarki morskiej.

WARTA obejmuje ubezpieczeniem również załogi i pasażerów jednostek pływających oraz jachty morskie i śródlądowe.
Ubezpieczenia morskie WARTY są skierowane do szerokiej grupy klientów – od największych podmiotów – armatorów pełnomorskiej floty handlowej i rybackiej, floty pasażerskiej, poprzez armatorów flot operujących lokalnie, jednostek obsługi portów i jednostek zaopatrzeniowych (operujących na wodach portów), floty ratowniczej, a także stoczni budowlanych i remontowych. Oferta obejmuje również rybaków indywidualnych – armatorów kutrów i łodzi rybackich. Od lat WARTA ubezpiecza żaglowce oraz jachty.
Jako jedyna firma w Polsce ubezpiecza platformy wydobywcze i badawcze złóż ropy na polskim szelfie morskim. Struktura floty ubezpieczanej przez WARTĘ odpowiada w przybliżeniu strukturze floty światowej i obejmuje przede wszystkim kontenerowce, drobnicowce i masowce. Ubezpieczane krajowe jednostki to główne drobnicowce, holowniki – zarówno portowe, jak i oceaniczne, masowce oraz barki.
– Doświadczenie WARTY w ubezpieczeniach morskich sięga lat sześćdziesiątych XX wieku. Do końca lat osiemdziesiątych byliśmy jedynym ubezpieczycielem na polskim rynku z tego typu ofertą. W ubiegłym roku dostaliśmy Bursztynową Kaczkę przyznaną przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej w Gdyni „za wsparcie krajowych przedsiębiorstw gospodarki morskiej w trudnym 2009 roku”. To dla nas wyróżnienie i jednocześnie potwierdzenie dobrej oferty ubezpieczeniowej – powiedział Marek Łepik, Dyrektor Przedstawicielstwa Morskiego Centrali TUiR WARTA.
WARTA oferuje armatorom ubezpieczenia casco (Hull & Machinery) jednostek pływających oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej/Protection & Indemnity. Poza tymi dwoma podstawowymi ubezpieczeniami morskimi ubezpieczyciel proponuje również, w formie ubezpieczeń dodatkowych, ubezpieczenia casco i OC od m.in. ryzyk wojennych, strajków, ubezpieczenie utraty zysków armatora, OC czarterującego, ubezpieczenie aparatury i sprzętu eksploatowanego na morzu lub w porcie. Stocznie konstrukcyjne i remontowe WARTA ubezpiecza od ryzyk związanych z budową i remontem statków.