Warszawa. II Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2017

sty 20, 2017 | Polskie nowości

II Forum Bezpieczestwa Morskiego 2017 2

Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, zainaugurował „II Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa”. Wiceminister Witkowski na wstępie podziękował za przybycie znamienitym gościom – ekspertom zajmującym się bezpieczeństwem morskim Polski.

Polski rząd, poprzez stworzenie resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, dołączył do szeregu państw morskich. Efektem tej decyzji jest wzmożone zainteresowanie naszych zagranicznych partnerów współpracą w różnych aspektach. W kontekście dzisiejszego wydarzenia, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na dwa zrealizowane przez ministerstwo działania tj.:

– przygotowanie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

– oraz rozpoczęcie procesu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Oba zadania mają charakter priorytetowy i bezpośrednio dotykają spraw bezpieczeństwa morskiego RP. Pierwsze z nich związane jest ze zwiększeniem potencjału Marynarki Wojennej RP poprzez jej odbudowę i modernizację techniczną. Drugie stanowi kwestię strategiczną dla gospodarki, poprzez rozwój portu w Elblągu oraz swobodny dostęp do wód Zalewu Wiślanego i rozszerzenie możliwości działania małych okrętów Marynarki Wojennej – mówił Witkowski.

Inicjatywy podejmowane w obszarze bezpieczeństwa morskiego nie mogą być prowadzone osobno przez zaangażowane instytucje. Ważne jest określenie wspólnej strategii. Dokument, który wyznacza długoterminowe cele do osiągnięcia jest wyznacznikiem działań dla każdego z podmiotów z osobna, ale też gwarantem komplementarności podejmowanych aktywności. Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP jest w tym kontekście bardzo istotnym dokumentem, który spełnia te wymagania – dodał wiceminister.

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa to unikalne w skali Polski wydarzenie. Jest ono organizowane przez dwa podmioty od lat zaangażowane w sprawy morskie: Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni – będącą kuźnią kadr Marynarki Wojennej RP oraz Zarząd Targów Warszawskich, organizatora największego wydarzenia branży morskiej w Polsce – Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO.

Oś programowa Forum tworzona jest w konsultacji ze wszystkimi instytucjami mającymi wpływ na kierunki i dynamikę rozwoju Marynarki Wojennej RP oraz wspierających jej zdolności przemysłów morskich. Forum tradycyjnie odbywa się w Warszawie. Sprzyja to włączeniu do dialogu na temat przyszłości Marynarki Wojennej także tych spośród decydentów, którzy w swojej dotychczasowej pracy nie mieli wielu okazji, by w tym dialogu uczestniczyć.

 

Biuro Prasowe MGMiŻŚ

www.mgm.gov.pl