Warszawa. Czesi i Polacy o połączeniu Dunaj-Odra-Łaba

lip 1, 2016 | Polskie nowości

1abcDunaj Odra Leba

W ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zakończyło się robocze spotkanie polsko-czeskie Dunaj-Odra-Łaba, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele MGMiŻŚ. Ze strony czeskiej skład grupy roboczej stanowili przedstawiciele Ministerstwa Transportu, rolnictwa dyrekcji dróg wodnych oraz przedstawiciel prezydenta Republiki Czeskiej. Obecny był także przedstawiciel resortu transportu Słowacji.

Rozmowy dotyczyły m.in. powołania Komisji Odrzańskiej na wzór Komisji Reńskiej. Obie strony przedstawiły plany dotyczące inwestycji na śródlądowych drogach wodnych. Chodzi głównie o połączenie Dunaj-Odra-Łaba i studium wykonalności polskiego i czeskiego odcinka DOL, a także studium wykonalności dla Odrzańskiej Drogi wodnej (ODW).

Ludek Sosna z Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej poinformował, iż w przyszłym tygodniu resort podpisze umowę z wykonawcą studium wykonalności Dunaj-Odra-Łaba na odcinku czeskim. Z kolei Przemysław Daca, reprezentujący MGMiŻŚ, podkreślił, że w tym roku Ministerstwo ogłosi przetarg na studium wykonalności Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Podczas spotkania strona czeska zaprezentowała rozwiązania w zakresie podziału kompetencji na śródlądowych drogach wodnych. Zebrani omówili też możliwości współpracy międzynarodowej w pozyskaniu środków na realizację wspólnych projektów inwestycyjnych np. z programu Interreg Central Europe przeznaczonych na rozwój śródlądowych dróg wodnych.

– Jesteśmy pod wrażeniem powstania i działań Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i doceniamy, że po latach w końcu zostało podniesione znaczenie Odry – podkreśla Ludek Sosna z Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej – Cieszę się, że działania polskiego resortu prowadzą do włączenia Odry do transeuropejskiej sieci wodnej TEN-T.

Strony ustaliły wstępnie kolejne spotkanie na poziomie ministerialnym. Zespół roboczy ma spotkać się w Pradze, w grudniu br.

 

Biuro Prasowe MGMiŻŚ