W Szczecinie rozpoczął się Międzynarodowy Kongres Morski

wrz 6, 2019 | Polskie nowości

image00013

Ponad 600 gości z kilkunastu krajów, bierze udział w wiodącym wydarzeniu branży morskiej w Polsce.

Inicjatywa trójmorza, współpraca portów, bezpieczeństwo w branży morskiej, przemysł stoczniowy, żegluga, kształcenie kadr oraz wykorzystanie nowych technologii takich jak 5G, VR i sztuczna inteligencja – m.in. na te tematy dyskutują przedstawiciele największych firm i międzynarodowych instytucji z kilkunastu krajów podczas 7. Międzynarodowego Kongresu Morskiego, który odbywa się w dniach 5-6 września w Szczecinie. Wydarzenie skupiło ponad 600 uczestników – ministrów, parlamentarzystów, dyplomatów, prezesów portów, szefów i menedżerów firm stoczniowych, żeglugowych oraz wielu przedsiębiorstw kooperujących z branżą morską.

W trakcie 7. Międzynarodowego Kongresu Morskiego podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Zarządem Portu Triest i Portu Monfalcone, a Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Porozumienie zakłada poszerzenie dwustronnej współpracy pomiędzy portami Triest i Szczecin-Świnoujście w takich obszarach, jak transport morski, ze szczególnym uwzględnieniem transportu intermodalnego. Porozumienie obejmuje kwestie z obszaru przemysłu portowego oraz promocji i wymiany informacji. Przewiduje wizyty studyjne specjalistów z obu portów ukierunkowane na wymianę dobrych praktyk i wzajemnych doświadczeń. Możliwe będzie także utworzenie dwustronnych zespołów eksperckich, które zajmą się wdrażaniem postanowień podpisanego aktu.

Porozumienie podpisali: Sergio Nardini, Pełnomocnik Zarządu Portu Triest, Dyrektor ds. Projektów Specjalnych Zarządu Portu Triest i Krzysztof Urbaś, Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Umowa została podpisana w obecności Aldo Amati, Ambasadora Włoch w Polsce i Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Kongres Morski jak co roku ma praktyczny i aktualny wymiar. Efektem obrad i rozmów jest ogólnodostępna publikacja pt. „Wnioski i postulaty”, która podsumowuje i skupia najważniejsze kwestie poruszane podczas dyskusji.

Obywający się po patronatem honorowym Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Kongres organizują: Fundacja Kongres Morski powołana przez Północną Izbę Gospodarczą i Polską Żeglugę Morską oraz Fundacja Publico Mare. Współorganizatorem jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.