W Szczecinie będzie bezpieczniej na wodzie

lut 27, 2014 | Szczecin

1bezpieczniejnawodzieMiasto Szczecin i Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podpisały umowę w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

Przedmiotem umowy jest realizacja zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych, w tym wykonanie ratownictwa wodnego na kąpieliskach” w zakresie zgodnym z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Sposób wykonania zadania podzielony jest na 4 działania:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych,

2. Działalność profilaktyczna, edukacyjna i szkoleniowa,

3. Prowadzenie w każdym roku trwania umowy w terminie od 15 czerwca do 31 sierpnia działań związanych z ochroną ratowniczą kąpielisk:

a. Głębokie (do prowadzenia działań zaangażowanych będzie do 8 ratowników)

b. Dziewoklicz (do prowadzenia działań zaangażowanych będzie do 8 ratowników)

c. Dąbie (do prowadzenia działań zaangażowanych będzie do 8 ratowników)

d. Arkonka (do prowadzenia działań zaangażowanych będzie do 8 ratowników)

4. Prowadzenie Bazy zlokalizowanej na Wyspie Bieława.

W ramach umowy na realizację zadania publicznego, Miasto Szczecin przekaże Szczecińskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu środki pieniężne w postaci dotacji wynoszącej 490 000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Środki zostaną przekazane w trzech transzach:

Pierwsza w wysokości 150 000,00 zł w terminie 14 dni od zawarcia umowy

Druga w wysokości 170 000,00 zł do 15 maja 2014 r.

Trzecia w wysokości 170 000,00 zł do 15 sierpnia 2014 r.

Szczeciński WOPR zgodnie z umową będzie realizował zadanie do końca 2016 roku.

Kwoty przewidziane na realizację zadania w latach 2015-2016 będą uzależnione od środków jakie będą umieszczone w uchwałach budżetowych miasta w kolejnych latach na rok 2015 i 2016.

W latach poprzednich zadanie publiczne tego samego rodzaju realizowane było w formie dotacji oraz z tytułu umów w następującej wysokości:

2012 rok

250 480,00 zł – WOPR Zachodniopomorski

85 000,00 zł – WOPR Szczecin

2013 rok

245 000,00 zł – WOPR Szczecin

184 800,00 zł – Jarocki Tomasz Multi Grupa

foto: infoludek.pl