W Portach Szczecin i Świnoujście wzrost przeładunków w pierwszym półroczu 2020 roku

sie 13, 2020 | Polskie nowości

fot WojciechBasałygoZMPSiŚ

Jeśli koniunktura się utrzyma, to mimo kryzysu na rynku przewozów, przeładunki zboża, paliw, w tym LNG, oraz kontenerów w Porcie Szczecin-Świnoujście mogą w tym roku osiągnąć bardzo wysoki poziom. 

Świadczy o tym podsumowanie pierwszego półrocza 2020 roku. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego najbardziej wzrósł przeładunek zboża. Przeładowano go o prawie 100 % więcej.

Świetny wynik odnotowano także w przeładunku paliw, który wzrósł  o 17,2 % .

Z dużym sukcesem funkcjonuje terminal gazu skroplonego LNG. Przeładunek LNG  wzrósł  o 34,3 % i wyniósł 1614 mln Nm³. Na początku lipca do Świnoujścia wpłynął setny gazowiec. Dostawy z USA, Kataru i Norwegii zapewniają Polsce bezpieczeństwo energetyczne. 

Mimo tendencji spadkowych na całym świecie, o prawie 20 % przybyło obsłużonych kontenerów.

Spadki odnotowano głównie w przeładunkach rudy i węgla, odpowiednio o 46,5 % i 29 %.

Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej i chaosu, w jakim pogrążył się świat, ciągłość dostaw towarów nie została zagrożona a  wszystkie najważniejsze inwestycje w obu portach przebiegają bez zakłóceń. 

Terminal Promowy w Świnoujściu jest rozbudowywany i przystosowywany do obsługi transportu intermodalnego. W Szczecinie i Świnoujściu bez utrudnień trwają największe w historii prace budowlane poprawiające dostęp kolejowy do portów.

Tor wodny Świnoujście – Szczecin pogłębiany jest do głębokości 12,5 metra, co umożliwi zawijanie większych jednostek w szczecińskim porcie.

Wspólnie z partnerami realizujemy konsekwentnie gigantyczny program inwestycyjny przekraczający 1,5 mld euro służący poprawie oferty portów, a w konsekwencji pozyskaniu dodatkowych kontrahentów i ładunków.

W pierwszym półroczu 2020 roku świat mierzył się z skutkami pandemii, która w dość nagły sposób wpłynęła na życie zarówno społeczne jak i gospodarcze. Wprowadzone przez ZMPSiŚ SA procedury bezpieczeństwa zapobiegły niebezpieczeństwu pojawienia się wirusa wśród pracowników i przypływających załóg.

Spółka spełniając rolę społecznej odpowiedzialności biznesu, zaangażowała się  we wsparcie służb medycznych w walce z korona wirusem i przekazała dwie darowizny. Pomoc od portu, w kwocie miliona złotych trafiła do trzech szpitali – dwóch w Szczecinie: zakaźnego przy ul. Arkońskiej i PSK 1 przy ul. Unii Lubelskiej oraz do koszalińskiego Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Tytusa Chałubińskiego. Za przekazane środki został zakupiony sprzęt potrzebny tym jednostkom, tj. respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne oraz ambulans. Z kolei druga darowizna przeznaczona była na zakup aparatury służącej do wczesnej diagnostyki korona wirusa.

 

ZMPSiŚ SA